IMG-4dfb2ef0f559412d5b277aa15b1ff1d5-V.jpg

Povodom rezolucije koju je donio EU parlament, a koja označava Rusku Federaciju za državu – sponzora terorizma, stranka NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA naglašava, da EU parlament nema pravni osnov za takvu odluku, nema zakonsku osnovu za uvrštavanje zamalja na liste “država sponzora terorizma”.

Koncept „države sponzora terorizma“, protivno međunarodnom pravu, trenutno postoji samo u SAD (gde su na crnoj listi Iran, Sirija, Kuba, Demokratska Narodna Republika Koreja) i Kanadi (Iran, Sirija).

Bitno je naglasiti da zbog univerzalnog principa međunarodnog prava, koji čini osnovu državnog imuniteta Par in parem non habet imperium (jednaki nemaju suverenitet jedni nad drugim), jedna suverena država (grupa država) ne može vršiti jurisdikciju nad drugom suverenom državom, jer međunarodno pravo počiva na primarnom postulatu o jednakosti svojih subjekata.
Savjet bezbjednosti OUN djeluje u okviru vršenja

svojih ovlašćenja iz poglavlja VII Povelje UN, polazeći od činjenice da međunarodni terorizam predstavlja prijetnju miru i bezbjednosti. Rezolucijom 1267 (1999.) Saveta bezbednosti OUN, ustanovljen je poseban komitet, zadužen za održavanje spiskova pojedinaca, grupa i organizacija povezanih sa međunarodnim terorizmom.

To znači da države, kao subjekti međunarodnog prava, ne mogu biti teroristi!

Odgovornost za terorističke akte ima individualni (personalizovani) karakter. Nevjerovatno je da poslanici EU parlamenta to ne znaju?!

Protivpravne sankcije, koje nisu odobrene od strane SB OUN, koje je Ruskoj Federaciji uvela EU, kao i ova protivpravna rezolucija EU parlamenta, predstavljaju pokušaj EU, da legitimizuje svoju katastrofalnu spoljnu politiku, koja je ugrozila energetsku, prehrambenu i finansijsku stabilnost u državama članicama.

Ako se EU zalaže za poštovanje pravnih normi, međunarodno-pravnog poretka, zašto sebe dovodi u situaciju protivpravnog djelovanja?!

Ovo pitanje bi Republika Srpska morala da postavi na nivou BiH, ukoliko želimo da se međunarodno pravo poštuje u odnosu na Republiku Srpsku i BiH.

Politika dvostrukih aršina i jednostanih pravila, kojima se krši međunarodno-pravni poredak, nikada nije bila imperativ onih, koji žele mir i stabilnost.

Prof. dr Zoran Kalinić
Predsjednik opozicione stranke
NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA