Droga.jpg

Kriminalne mreže zapadnog Balkana postale su ključni akteri na regionalnom i evropskom tržištu za krijumčarenje droge, navodi se u najnovijem izvještaju Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti o drogama (EMCDDA).

Dostupni podaci pokazuju da se čini da je ukupna upotreba droga u regionu niža nego u susjednoj EU, iako se mogu uočiti značajne razlike u obrascima upotrebe između zemalja regiona.

U izvještaju pod nazivom “Zdravstvene i bezbjednosne prijetnje u vezi sa drogama na Zapadnom Balkanu” na najvišem nivou su analizirana tržišta za krijumčarenje narkotika, njihovi pokretači, pomagači i posljedice, a ponuđen je i opšti pregled politike i zakona o drogama, upotrebe droga, štete i odgovora.

Nalazi su zasnovani na podacima koje je Centar prikupio putem strukturalnih upitnika i dopunjeni su informacijama iz studija, fokusnih grupa i naučne literature.

Centar navodi da se čini da su informacije u vezi sa drogama generalno relativno ograničene u regionu, iako se to u određenoj mjeri razlikuje između zemalja regiona.

Direktor Centra Aleksis Gusdil pozvao je partnere iz regiona da intenziviraju napore sa ciljem prilagođavanja sistema za informisanje o drogama standardima EU.

-Radujemo se daljoj saradnji u budućnosti i nastavićemo da ih u ovom području podržavamo na njihovom putu ka učlanjenju u EU - naveo je Gusdil u izvještaju.

U izvještaju se ističe da je potrebno bolje praćenje štete povezane sa upotrebom opijata i kokaina u regionu.

Prema tekstu izvještaja, službe za smanjivanje štete rade u svim zemljama zapadnog Balkana, ali se čini da je generalno nedovoljno sprovođenje intervencija, te da one uglavnom zavise od međunarodnih podataka.

U izvještaju se napominje da su kriminalne mreže iz regiona postale ključne na evropskom tržištu prije svega zbog geografskog položaja zapadnog Balkana, koji se nalazi na raskrsnici brojnih važnih ruta za krijumčarenje droge.

Centar navodi i to da su pojedine kriminalne mreže usvojile novi model poslovanja koji podrazumijeva uključenost u proizvodnju kanabisa u EU, te da je primijećeno njihovo prisustvo u brojnim zemljama Unije, u kojima najčešće učestvuju u proizvodnji u zatvorenom.

U tekstu se dodaje da veliku prijetnju predstavlja nasilje povezano sa borbom oko tržišta i kontrole krijumčarskih ruta, te da je primijetan veliki broj samoubistava u EU i drugim dijelovima svijeta koji je povezan sa kriminalnim mrežama zapadnog Balkana umiješanim u trgovinu drogom, naročito kada se radi o krijumčarenju kokaina.