Rite gacko ers plate.webp

Radnici Rudnika i termoelektrane Gacko započeće štrajk u utorak 22. novembra, prema ranijim najavama, jer nisu uspjeli da se dogovore sa menadžmentom Elektroprivrede RS oko povećanja cijene rada sa dosadašnjih 150 na 170 maraka, kako su nedavno zatražili.

Nada Trninić, v.d. direktora za ekonomsko-finansijske poslove u Elektroprivredi RS, kaže da su gatački sindikalci odustali od povećanja cijene rada, ali su tražili da se poveća masa sredstava za bruto plate za 2023. godinu do maksimalnih 15%, što bi na nivou holdinga značilo povećanje od 50 miliona maraka izdvajanja za bruto plate svih zaposlenih.

Kaže da je stav uprave matičnog preduzeća da se ne mogu razmatrati pojedinačni zahtjevi, niti udovoljavati pojedinačnim zahtjevima sindikalnih organizacija, već se moraju sagledati stavovi svih.

"Osim toga, sindikalni odbori zavisnih preduzeća moraju svoje zahtjeve saglasiti sa upravama zavisnih preduzeća, gdje prije toga mora postojati pravna osnovanost zahtjeva i jasne detaljne analize o procjeni o kojem iznosu finansijskih sredstava se radi“, navela je Trninić.

Sve to, zajedno sa izmjenom dva člana Kolektivnog ugovora koje traže sindikalci, a što iziskuje i izmjene ostalih članova, potrebno je usaglasiti sa važećim zakonskim propisima u Srpskoj.

"Za sada ipak ne možemo reći da nema povećanja plata, jer je ostalo da se uradi jasna analiza sa pravnim osnovom i jasnom i detaljnom analizom o kojoj masi sredstava se radi da bi se mogao detaljno informisati vlasnik (Vlada RS) i vidjeti koji su to izvori sredstava koje mora obezbijediti matično preduzeće da bi se ispoštovale preuzete obaveze", navela je Trninić dodavši da sada sve zavisi od sindikalnih organizacija koje će analizirati i usaglasiti sve ovo upravama zavisnih preduzeća.

Željko Tepavčević, predsjednik Sindikata RiTe Gacko, nakon sastanka je, međutim, istakao da će se štrajk ipak održati, jer, prema njegovim riječima, nisu uspjeli dogovoriti ništa sa upravom Elektroprivrede.

Pozdravljajući i odluku o štrajku u RiTe Ugljevik, on je odlučan u tvrdnjama da su radnici zaslužili povećanje plata shodno stopi inflacije i izrazio očekivanje da se u rješavanje problema uključi Vlada RS kao vlasnik.

Svjestan, kako kaže, da će ovaj štrajk umanjiti efekte rada u Elektroprivredi RS, on je kazao da drugog izbora nemaju.

"Očekivali smo da ćemo naći kompromis, uvažavajući sve okolnosti poslovanja i proizvodnje električne energije i komletnog sistema, ali nismo naišli na razumijevanje", kazao je Tepavčević, koji je odlučan da RiTe Gacko nema neizmirenih dugovanja prema matičnom preduzeću, a da se povećanja plata mogu namiriti.

On tvrdi da u planovima poslovanja za 2023. godinu nema povećanja plata zaposlenim u Elektroprivredi RS, iako su znali kolika je inflacija, ali direktorica Trninić kaže da, ukoliko se pojavi potreba za tim, slijedi izrada rebalansa plana poslovanja za tu poslovnu godinu, te da su u upravi svjesni povećanja potrošačke korpe.

Izvršni direktor za tehničke poslove u Elektroprivredi RS Ivan Koprivica je nakon sastanka izrazio nadu da se štrajkom neće ugroziti proizvodnja struje, jer bi to bilo porazno za cijelu Srpsku, jer na zalihama uglja u TE Gacko ima oko 50.000 tona, dok je u Ugljeviku oko 200.000 tona, što konkretno za Gacko znači da, ako bi rudari prestali sa radom, termoelektrana bi radila narednih šest do sedam dana, a poslije toga bi bilo sve neizvjesno.