Zoran kalinic.jpg

Savjet ministara BIH JEDNOGLASNO je usvojio Program reformi BIH za 2021. i 2022. godinu, što je politički i pravni okvir saradnje BIH i NATO.
U okviru NATO Programa Partnerstvo za mir, koji je potpisao član SNSD-a, usvajanjem programa reformi, pokazuje se kontinuitet odnosa BIH i NATO, odnosno da jača partnerstvo sa tim vojnim savezom, nasuprot tvrdnji vladajuće strukture da zastupa neutralan stav, u odnosu na vojne blokove.
Interesantno je da su za tzv. Program reformi BIH glasali i predstavnici SNSD-a u Savjetu ministara, čija se stranka zalaže za vojnu neutralnost?!

Ne treba zaboraviti da su predstavnici istog tog SNSD u Parlamentarnoj skupštini 2005. godine glasali za usvajanje Zakona o odbrani BIH u okviru kojeg se eksplicitno ukazuje na ulazak BIH u NATO alijansu.

Zanimljivo je, da se tolika “ljubav” SNSD u javnosti, prema Ruskoj Federaciji, nikada nije ogledala u konkretnom potezu, da se nikada niko od njih nije sjetio čak ni da predloži neki vid saradnje sa ODKB pod vođstvom Ruske Federacije ili ŠOS-om (vojnom osovinom Rusija – Kina), umesto saradnje sa NATO alijansom?!
Možda je to razlog što čestitka V. V. Putina SNSD-u još uvek nije stigla. Dugo “putuje” ?

Još je zanimljivije da ni PDP, SDS ne pominju riječ kritike za usvojen Program reformi BiH od strane Savjeta ministara, u odnosu na vidove saradnje sa NATO alijansom, iako se i oni navodno zalažu za vojnu neutralnost do pucanja glasnih žica, u predizbornoj kampanji?!

Svi oni kažu da se zalažu za vojnu neutralnost, namigujući NATO aliijansi!

Znaju li svi oni, šta znači status neutralnosti i da li može postojati vojna neutralnost, bez neutralnosti u ostalim segmentima društvenog djelovanja ?!

Znaju li kako je definisana neutralnost u međunarodnim pravnim aktima?!
Ne, oni sigurno nisu neutralni, a možda su politički NEUTRALISANI od strane Zapada?!

Podsjećamo, NATO alijansa je 2018. godine pozvala BIH da uputi Godišnji nacionalni plan, koji se može smatrati pripremnom fazom za članstvo u NATO.

Program reformi BIH je samo drugi naziv za isto pakovanje, jer su i dalje na snazi odredbe Zakona o odbrani.

Šta znače reforme?

Reformisanje sistema prema standardima NATO alijanse!

Što to ne kažu narodu?

Imajući u vidu da se i vlast i samoproklamovana tzv. opozicija, koja ima isti stav kao i vlast, da im ne smeta saradnja sa NATO alijansom, navodno zalažu za vojnu neutralnost Republike Srpske, odnosno BiH, zanimljivo je da ni jedni ni drugi nikada nisu pomenuli promjenu Zakona o odbrani
u kojem, u članu 84, piše: ”Parlamentarna skupština, Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provest će potrebne aktivnosti za prijem BIH u članstvo NATO-a”, niti su se zalagali za promjenu ili ukidanje člana 82. Od istog Zakona, a koji se odnosi na stavljanje van snage entiteskih zakona koji su u suprotnosti sa Zakonom o odbrani?!

Povlačenje tzv. saglasnosti, koju je SNSD kao vladajuća struktura dao na usvajanje Zakona o odbrani, kojom su mahali u javnosti, nije dovoljno ukoliko nije pokrenut postupak promjene pravnih normi tamo gde su te norme usvojene. I šta uopšte znači kozmetičko povlačenje saglasnosti, ukoliko predstavnici vlasti i dalje potpisuju sporazume, dokumente koji demantuju njihov markentiški potez povlačenja saglasnosti?!

Pitanja je mnogo, ali osnovno pitanje je: kako možete da budete neutralni ako se zalažete za saradnju sa jednim vojnim blokom na Zapadu, dok vojne blokove na Istoku zaobilazite u širokom luku?!

Prof. dr Zoran Kalinić
Predsjednik opozicione stranke
NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA