SvetiLuka

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ i vjernici danas obilježavaju dva praznika - Svetog apostola i jevanđelistu Luku i Svetog Petra Cetinjskog.

Sveti apostol i jevanđelista Luka je bio ljekar i prijatelj apostola Pavla. Smatra se da je bio Grk, rodom iz Antiohije. Predanje tvrdi da se bavio živopisom i da je prvi naslikao ikone Isusa Hrista, Bogorodice i apostola Petra i Pavla. Te ikone su bile uzor svim kasnijim ikonopiscima, zbog čega se Sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa.

sveti luka 2

U mladosti je izučavo grčku filozofiju, medecinu i živopis.

U Jerusalimu je vidio spasitelja licem u lice i povjerovao u njega i njegovo propovijedanje. Uvršćen je među 70 apostola, pa je poslat da propovijeda. Na putu za Emaus vidio je vaskrslog Isusa. Po silasku Duha Svetoga na apostole, Luka se vratio u Antiohiju i radio sa apostolom Pavlom. S njim je putovao u Rim i obraćao je u vjeru Hristovu neznabošce i Jevreje.

Na molbu hrišćana napisao je Jevanđelje. Poslije smrti apostola Pavla, Luka je propovijedao Jevanđelje po Italiji, Dalmaciji i Makedoniji.

U 84. godini života uhvatili su ga neznabošci i poslije mnogo mučenja ga objesili u gradu Tebi. U vrijeme cara Konstancija mošti svetitelja prenijete su u Carigrad.

Sveti Petar Cetinjski - Čudotvorac je bio mitropolit crnogorski. Rođen je 1749. u selu Njeguši.

sveti petar cetinjski

Petar se zaredio oko 1760. a sa svega 17 godina postao je đakon. Godine 1782. postao je mitropolit i gospodar Crne Gore. Hirotonisan u Sremskim Karlovcima od karlovačkog mitropolita Mojsija Putnika, odakle je 1784. pošao u Rusiju na prijem kod carice Katarine II u cilju normalizacije sa ruskim dvorom poslije vladavine Šćepana Malog.

Pri povratku iz Sankt Peterburga u domovinu, Petar je izjavio:

sveti petar kletva crnogorcima

Radio je na pomirenju zavađenih plemena i branio zemlju od osvajača. Proslavio se pobedom nad Napoleonovom vojskom u Boki i Dalmaciji.

Petar Cetinjski imao je plan o stvaranju slaveno-serbske države, koja obuhvatala Bosnu, Srbiju, Hercegovinu, Crnu Goru i Boku kotorsku, sa prestonicom u Dubrovniku. Plan je bio da ruski car bude i car Srba, dok bi crnogorski vladika bio njegov savladar.

Tada to nije bilo moguće, pa je plan ostao bezuspješan.

Petar I je za nasljednika spremao Đorđija Savova Petrovića, ali je ovaj više volio vojsku i oficirski poziv. Zbog toga je za svog nasljednika 20. januara 1827. proglasio Radeta Tomova Petrovića, budućeg Petra II Petrovića Njegoša.

Sav svoj život, viteški i sveti, posvetio je svom srpskom narodu. Ostao je najviše upamćen po tome što je 1798. napisao prvi pisani zakonik u Crnoj Gori.

Iako je bio knez, živio je kao prost monah u jednoj tjeskobnoj keliji. Upokojio se na današnji dan 1830. godine. Njegove čudotvorne mošti počivaju u Cetinjskom manastiru.

Sveti Petar Cetinjski je značajan i po tome što je bio ne samo mitropolit, nego i etnarh Crne Gore. Upravljao je sudbinom - duhovnom i tjelesnom, Crne Gore. Objedinio je u sebi podvižnika i ratnika, isposnika i mudraca, pjesnika i pisca najzanimljivijih poslanica u našoj književnosti. Jednom riječju, on je bio svestrana ličnost.

Podsjećamo na amanet Svetog Petra Cetinjskog, koji je na samrtnom času bacio anatemu na sve koji ne vjeruju u njegove posljednje riječi i preporuke ili na onoga koji „ne bi sve tako poslušao“.

pismo sveti petar

„Ako bi se ko našao u narodu našemu da ne prijmi ove moje potonje riječi i preporuke za istinite, ili ako ne bi sve tako poslušao kako sva knjiga izgovara, nego bi kakvu smutnju i razdor među narodom usudio se činiti slovom ili djelom, toga svakojega, ko bi gođ on bio, mirskij ili duhovnij, ja na samertnij čas moj vječnome prokletstvu i anatemi predajem, kako njega tako i njegov rod i porod, da mu se i trag i dom iskopa i utre! Isto tako da Bog da i onome, koi bi vas od vjernosti k blagočestivoj i Hristoljubivoj Rusii otlučiti poiskao i svakojemu ako bi se koi iz vas Cernogoracah i Berđanah našao da pomisli otstupiti od pokroviteljstva i nada na jednorodnu i jedinovjernu nama Rusiju, da Bog dajakij te od njega živoga meso odpadalo i svako dobro vremenito i vječno otstupilo! Svijema, pak, dobrijema, vjernijema i koi gođ ovo moje potonje pismo poslušaju i saverše da bude najuserdnije moje otečesko i Arhijerejsko blagoslovenije ot roda v rod rodov i vo vjeki vjekov! Amin.“

Sveti Petar Cetinjski obilježen je crvenim slovom u kalendaru Srpske pravoslavne crkve.

Tropar dana 31.10. Sv Apostol i Jevandjelist Luka i Sv. Petar Cetinjski.