tuzilastvo.jpg

Sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev SNSD-a koji je tražio ocjenu zakonitosti Naredbe Centralne izborne komisije BiH, a koja se odnosi na ponovno brojanje glasova za predsjednika odnosno potpredsjednika Republike Srpske.


"U konkretnom slučaju navodi zahtjeva nisu ničim argumentovani, uz zahtjev nisu dostavljeni dokazi, niti su navedene okolnosti koje bi opravdale odgađanje izvršenja, pa se na osnovu samog zahtjeva ne može zaključiti da bi izvršenjem rješenja za tužitelja nastala šteta, a posebno takva šteta koja bi se teško mogla popraviti", navedeno je između ostalog u rješenju Suda BiH.

Na kraju Sud BiH konstatovao je da ne postoje zakonske pretpostavke za odgađanje izvršenja osporenog upravnog akta odnosno naredbe CIK-a od 10. oktobra ove godine.

Danas bi CIK trebao da saopšti rezulttate ponovnog brojanja glasova za predsjednika odnosno potpredsjednike Republike Srpske