kola trebisnjica.jpg

Iz Hidroelektrana na Trebišnjici obavještavaju stanovništvo i korisnike voda da će se od nedjelje 25. septembra od 22 časa do nedjelje 2. oktobra do 22 časa ispuštati voda sa “ HE Trebinje 2“ prema „PHE Čapljina“, što će za posljedicu imati podizanje nivoa rijeke Trebišnjice.

Apelujemo na stanovništvo i korisnike voda, koji borave na rijeci i oko korita rijeke, da zbog lične sigurnosti i mogućih nepredviđenih okolnosti, ne obavljaju nikakve aktivnosti u blizini riječnog korita i u samom koritu, dok traje regulisano ispuštanje vode sa „HE Trebinje 2“.

Ispuštanje se obavlja shodno potrebama elektroenergetskog sistema RS, a u skladu sa Sporazumom o saradnji, zaključenim između ERS/HET i EP HZHB o zajedničkoj proizvodnji u „PHE Čapljina“.