IMG_0845.jpg

U trebinjskom Kulturnom centru je Umjetnička rezidencija "Kamen" iz Oraha predstavila izložbu radova Vite Soul Vilmering i Monike Zarzečne.

Prema riječima umjetničkog direktora rezidencije Koštane Banović, na ovoj izložbi se sa svojim radovima predstavljaju dva umjetnika koja su boravila u ovom prostoru u julu i avgustu.

"Ova prezentacija je početna stepenica glavne prezentacije koja će se održati u Umjetničkoj rezidenciji 14. avgusta. To će biti prezentacija skulptura Monike, ali to će biti drugi stepen jer su ove skulpture u procesu mijenjanja. Vita će prikazati film koji je inspirisan istorijom i konstrukcijom jezera. Ona je pronašla arhivski video materijal koji je pravljen u periodu kada je i jezero pravljeno. Na taj arhivski video materijal dodala je svoju kompoziciju i svoj dizajn iz ovog vremena. Na taj način je suprotstavila dva vremena", objasnila je Banovićeva.

Monika Zarzečna je poljsko-holandski umjetnik i povremeni kustos u Njujorku, a njen umjetnički rad sastoji se iz apstraktnih skulptura, crteža, kolaža i instalacija.

"Bila sam inspirisana bojama, formama ovog predjela i nisam očekivala to u ovom kraju. Mislila sam kad sam odabrala ovu Umjetničku rezidenciju da će moji radovi imati odnos prema prirodi i da će priroda više uticati na mene. Međutim, ispostavilo se da sam više bila inspirisana arhitekturom koja me podsjeća na moje djetinjstvo", rekla je Zarzečna.

Vita Soul Vilmering je istakla da je bilo interesantno i lijepo raditi u Umjetničkoj rezidenciji jer se to može spojiti sa njenim arhivskim materijalom koji je pronašla u Holandiji. To je amaterski materijal koji su ljudi iz Holandije snimali u kasnim 60-im godinama u ovim krajevima i biće interesantno da se vidi kako se njen materijal iz prošlosti odnosi prema pejzažu, istoriji, kulturi ovoga momenta.

Radovi će biti dostupni posjetiocima tokom naredne sedmice. Glavna prezentacija će se održati u Umjetničkoj rezidenciji Kamen u Orahu 14. avgusta sa početkom u 18.30.