kola trebisnjica.jpg

Iz HET-a obavještavaju stanovništvo i korisnike voda da će se u periodu od 9. jula (subota) od 24.00 časa do 16. jula (subota) do 24.00 časa vršiti regulisano ispuštanje vode sa HE "Trebinje 2" prema PHE "Čapljina", a što će za posljedicu imati podizanje nivoa rijeke Trebišnjice.

"Apelujemo na stanovništvo i korisnike voda koji borave na rijeci i oko korita rijeke, da zbog lične bezbjednosti i mogućih nepredviđenih okolnosti ne obavljaju nikakve aktivnosti u blizini riječnog korita i u samom koritu u vremenu dok traje regulisano ispuštanje vode sa HE 'Trebinje 2'", naveli su iz HET-a.

Ispuštanje se vrši shodno potrebama eletroenergetskog sistema Republike Srpske, a u skladu sa sporazumom o saradnji zaključenim između ERS/HET i EP HZHB o zajedničkoj proizvodnji u PHE Čapljina.