bileca.jpg

Skupština opštine Bileća donijela je odluku o zaduženju putem obveznica, u visini od 4,3 miliona maraka, da bi vraćala dugove iz prethodnih godina.

Najviše novca, 4,2 miliona maraka, namijenjeno je isplati obaveza prema Poreskoj upravi Republike Srspke, zbog čega dolazi do čestih blokada opštinskog računa.

Sto hiljada maraka namijenjeno je za izmirenje obaveza prema dobavljačima.

Zbog višemilionskih dugovanja, posljednja plata zaposlenim isplaćena je za decembar 2021.