pedesetnica

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik silaska Svetog Duha na apostole – Pedesetnica, Duhovi ili Trojice.

Ovo je praznik kojim se proslavlja silazak Svetog Duha na apostole u Jerusalimu, 50 dana nakon Hristovog Vaskrsenja. Odatle i naziv proslave, Pedesetnica.

To je treći praznik po značaju u hrišćanskoj vjeri, poslije Vaskrsa i Božića, i kao oni, slavi se tri dana.

Praznovanje se nastavlja cijele sedmice, ne posti se, i to je takozvana trapava nedjelja.

Hrišćani ovaj praznik slave i kao dan „rođenja crkve“ budući da Djela apostolska donose da su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se „dalo krstiti te su primili Duha Svetoga“.

Narod se okupljao i slušao ih kako govore njihovim jezikom. Svi su se divili i čudili govoreći: " Gle, zar nisu svi ovi što govore Galilejci?"

Narodu se prvi obratio Sveti apostol Petar, koji je rekao kako su Jevreji učinili veliki grijeh zato što su razapeli Hrista, iako su vidjeli da ga je Bog proslavio. Još im je rekao da je Hristos vaskrsao i na nebo se uznio, te da je on poslao Svetog Duha na apostole.

Dokaz blagodati Duha Svetog je to što apostoli govore raznim jezicima, koje ranije nisu znali. Narod je upitao “braćo šta da činimo”? Petar im je rekao: “Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grijehova, pa ćete primiti dar Duha Svetoga. Jer je za vas to obećanje i za vašu djecu” (Djela apostolaska 2;37,38,39).

Na taj način Gospod je poslao apostole da propovijedaju vjeru hrišćansku po cijelom svijetu. Tako se ispunilo ono što je Isus svojim učenicima pred odlazak na nebo obećao.

pedesetnica

U pedeseti dan po Vaskrsenju i deseti dan po Vaznesenju, izlila se velika blagodat Svetog Duha na učenike Hristove, i napunila ih snagom da Hristov zakon na zemlji utvrde: "I kad se navrši pedeset dana bijahu svi apostoli jednodušno na okupu. I ujedanput nastade šum sa neba kao hujanje silnoga vjetra, i napuni sav dom gdje oni sjeđahu; I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao ognjeni, i siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi Duha Svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše da kazuju." (Dap 2,1-4).

Silaskom Svetog Duha na apostole završeno je osnivanje crkve Hristove ili carstva Božijeg na zemlji od Gospoda Isusa Hrista. Od toga momenta crkva Hristova je počela da živi punim životom i da raste, primanjem k sebi drugih duša.

Ovaj praznik sa naziva i Trojice ili Duhovi. Naziv Duhovi je doslovce preuzeto iz staroslovenskog, gdje je to dativ jednine, a zapravo se odnosi na Duha Svetog koji je jedan, a ne na više duhova kako se to odomaćilo u imenu koje ovaj praznik danas nosi.

U hramove se unosi svježa zelena trava i cvijeće. Poslije Svete liturgije služi se večernje, na kome se kleči i pletu vijenci od trave i cvijeća. Ti vijenci se nose kući i stavljaju pored ikone i kandila na zid.

Sutra je duhovni ponedjeljak, a zatim duhovni utorak. Sva tri dana su obilježena crvenim slovima u crkvenom kalendaru.