Ambasadori biblioteka.jpg

Ambasadori zemalja Višegradske grupe – Mađarske, Slovačke, Poljske i Češke posjetili su trebinjsku biblioteku gdje su razgovarali sa direktorom Milosavom Supić Vuković o ulaganjima u ovu kulturnu ustanovu, te najavili i otvaranje svog Kutka, jedinog u BiH.

Ambasadori su obećali da će u narednom periodu finasijski pomoći biblioteci u rješavanju prioritetnih potreba kako bi se ova ustanova još više razvijala, te stekla bolje uslove za rad i funkcionisanje.

Direktor biblioteke je ukazala na potrebu nabavke aparata za sterilizaciju knjiga čija je vrijednost oko 30.000 KM, kako bi se od daljeg propadanja sačuvale rijetke i stare knjige, te rješavanja sistema grijanja i hlađenja u cijelom objektu.

Ambasador Poljske Jaroslav Lindenberg je rekao da će ova ambasada nastojati da u što kraćem vremenskom periodu pomogne u nabavci potrebne opreme za preventivnu zaštitu knjiga, dok su ostali ambasadori izrazili spremnost da pomognu da biblioteka riješi problem grijanja, ali i da doniraju određeni broj knjiga.

Nakon što su upoznati sa radom i aktivnostima biblioteke, te Legatom Jovana Dučića, ambasadori su potvrdili da su upravo zbog energije i entuzijazma koji vlada u biblioteci, odlučili da baš tu imaju svoj Kutak koji bi opremili.