Maturanti gimnazije 202222.jpg

Maturanti Gimnazije "Jovan Dučić" večeras su u defileu prošli ulicama grada. Mladost i ljepotu pozdravili su brojni Trebinjci.

Uživajte u fotografijama.

Maturanti gimnazije 202235.jpg

Maturanti gimnazije 20221.jpg

Maturanti gimnazije 20222.jpg

Maturanti gimnazije 20223.jpg

Maturanti gimnazije 20224.jpg

Maturanti gimnazije 20225.jpg

Maturanti gimnazije 20226.jpg

Maturanti gimnazije 20227.jpg

Maturanti gimnazije 20228.jpg

Maturanti gimnazije 20229.jpg

Maturanti gimnazije 202210.jpg

Maturanti gimnazije 202211.jpg

Maturanti gimnazije 202212.jpg

Maturanti gimnazije 202213.jpg

Maturanti gimnazije 202214.jpg

Maturanti gimnazije 202215.jpg

Maturanti gimnazije 202216.jpg

Maturanti gimnazije 202217.jpg

Maturanti gimnazije 202218.jpg

Maturanti gimnazije 202219.jpg

Maturanti gimnazije 202220.jpg

Maturanti gimnazije 202221.jpg

Maturanti gimnazije 202223.jpg

Maturanti gimnazije 202224.jpg

Maturanti gimnazije 202225.jpg

Maturanti gimnazije 202226.jpg

Maturanti gimnazije 202227.jpg

Maturanti gimnazije 202229.jpg

Maturanti gimnazije 202228.jpg

Maturanti gimnazije 202230.jpg

Maturanti gimnazije 202231.jpg

Maturanti gimnazije 202232.jpg

Maturanti gimnazije 202233.jpg

Maturanti gimnazije 202234.jpg

Maturanti gimnazije 202236.jpg

Maturanti gimnazije 202238.jpg

Maturanti gimnazije 202239.jpg

Maturanti gimnazije 202240.jpg

Maturanti gimnazije 202241.jpg