Knjiga o karstu trebinje1.jpg

U amfiteatru zgrade HET-a održana je promocija knjige "Karst istočne Hercegovine i dubrovačkog priobalja" prof.dr Petra T. Milanovića, a u sklopu 9. Međunarodnog kursa "Karakterizacija, inžinjerstvo, kraških vodonosnih slojeva".

Knjiga je pisana tako da je prihvatljiva za svakoga jer se opisuju izvori, ponori, njihove tehničke karakteristike, a potkovana je sa naučno-istraživačkim saznanjima i ispitivanjima.

Petar Milanović, hidrogeolog svjetskog glasa i jedan od pionira u kreiranju inženjerskih rješenja za korišćenje voda kraškog područja, primijenjenih i u slivu Trebišnjice, istakao je da je u knjizi dat presjek svega onoga što je vezano za karst, koji je specifična geologija ovoga regiona od koje zavisi razvoj čitavog područja koji je bogat vodom.

"Ovdje su se smjenjivale poplave i suše. Urađen je hidrosistem Trebišnjice čiji je cilj da se uredi režim voda koji u prirodnim uslovima ne odgovara potrebama ljudi i razvoju čitavog regiona. Proveo sam 20 godina radeći u hidrosistemu Trebišnjica, ali sam čitav život vezan za ovaj sistem i njegovu izgradnju. Nastojao sam da sve skupim u jednu knjigu, naravno ima stvari koje nisam prikupio, ali svako ko želi da se upozna sa istočnim dijelom Hercegovine koji je vezan sa karstom i vodom u ovoj knjizi će moći da nađe dosta korisnih podataka", rekao je Milanović.

Prof. dr Saša Milanović sa  Rudarsko-geološkog fakulteta rekao je da je kroz ovaj kurs prošlo oko 100 polaznika sa svih kontinenata. Seminari traju nekoliko dana i na njima predaju eminentni stručnjaci i održavaju se ekskurzije na kojima se ide na branu Grančarevo, Goricu, Fatničko polje...

"Ovaj kurs ima veliki odjek u svijetu i Trebinje je sa naučne strane poznato u svijetu. Naredne godine je jubilarna deseta godina kursa i biće to podignuto na veći nivo", objasnio je Milanović.

Knjiga o karstu trebinje2.jpg

Rukovodilac Sektora za proizvodnju i upravljanje vodama HET-a i jedan od recenzenata knjige "Karst istočne Hercegovine i dubrovačkog priobalja" Duško Vujović je objasnio da knjiga prof. dr Petra Milanovića sveobuhvatno opisuje potencijal i specifičnosti područja u kome je voda žila kucavica, okosnica razvoja i opstanka.

"Ovo djelo je plod višegodišnjeg multidisciplinarnog istraživanja jednog od najsloženijih karstnih područja u svijetu. Ovdje se nalaze istraživanja koja su urađena do danas u proteklih 140 godina i po mom mišljenju ovo je prva enciklopedija mogućnosti korišćenja prirodnih karakteristika sistema na Trebišnjici. U njoj se nalazi i najnovije istraživanja koje se tiče izrade hidrogeoloških podloga za odvodnjavanje Mokrog polja koja su stara nekoliko mjeseci" naveo je Vujović.

Međunarodni kurs se održava u saradnji sa HET, Geološkim zavodom Republike Srpske i Rudarsko-geološkim fakultetom u Beogradu.