Brboric nagrada1.jpg

Učenik četvrtog razreda trebinjske Muzičke škole Sofija Brborić je na Međunarodnom takmičenju u Parizu osvojila najvišu nagradu tog takmičenja - laureat.

Jedanaestogodišnja Sofija je osvojila maksimalnih 100 bodova.

"Nagradu nisam očekivala, puno sam se iznenadila. Mislila sam da sam bila dobra, ali nisam očekivala da ću biti baš prva. Vježbam svakodnevno sat-dva. Nije mi teško jer volim muziku i klavir. Spremala sam se dugo, pomogla mi je Sonja Marković, moja učiteljica iz Muzičke škole“, priča mlada pijanistkinja.

Sofija je dosta puta nagrađivana na republičkim i državnim takmičenjima, a prošle godine osvojila je i prve nagrade na Internacionalnim festivalima u Španiji, Makedoniji...

Brboric nagrada2.jpg