vaskrsnji ponedjeljak

Hrišćanski vjernici danas obilježavaju drugi dan Vaskrsa – Vaskršnji ponedjeljak. Kako Vaskrs slave tri dana, u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obilježeni su i Vaskršnji ponedjeljak i Vaskršnji utorak.

Vaskršnji ponedjeljak je dan kada se u crkvama spominje put vaskrslog Hrista u Emaus s dvojicom učenika. Naime, nakon vaskrsnuća učenici su Isusa sreli na putu iz Jerusalima u obližnji Emaus, gdje su ga prepoznali u lomljenju hljeba.

.“…I izišavši brzo iz groba, sa strahom i radošću velikom pohitaše da jave učenicima njegovim. A kad iđahu da jave učenicima njegovim, i gle, srete ih Isus govoreći: Radujte se! A one pristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se. Tada im reče Isus: Ne bojte se, idite, javite braći mojoj neka idu u Galileju, i tamo će me vidjeti. A dok one iđahu, gle, neki od stražara dođoše u grad i javiše prvosveštenicima sve što se dogodilo. A oni sastavši se sa starješinama učiniše vijeće, i dadoše vojnicima dovoljno novaca, govoreći: Kažite: učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga dok smo mi spavali…“.

vaskrsnji ponedjeljak

Vaskršnjim ponedjeljkom započinje takozvana Svijetla nedjelja, koja se smatra produžetkom Vaskrsa.

Ova sedmica naziva se i Tomina nedjelja, nazvana po apostolu Tomi.

Vrlo je raširen i naziv „Bijela nedjelja“, jer spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni srijeda ni petak..