industrija alata trebinje IAT.jpg

Sindikalne organizacije SL IAT i boračka organizacija SL IAT izrazili su zadovoljstvo zaključcima koji su postignuti na sastanku između većinskog vlasnika Rodoljuba Draškovića i premijera Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, s nadom da će se navedeni zaključci provesti u definisanom roku, ističe se u saopštenju koje potpisuju ove organizacije.

"Na sastanku su utvrđene smjernice za dalje funkcionisanje i rješavanje konačnog statusa IAT-a po pitanju starih dugova, skidanja hipoteke i konačnom završetku privatizacionog ugovora.
Sindikalne i boračka organizacija daju punu podršku predsjedniku Koncerna Rodoljubu Draškoviću u provođenju definisanih aktivnosti, kako bi što prije krenuli u investiranje i nove pobjede", ističe se u saopštenju koje su potpisali Sindikat metalaca SL IAT, Savez Sindikata MiR RS SL IAT, Boračka organizacija SL IAT.