novi most na trebisnjici 2022 (1).jpg

Na gradilištu budućeg najvećeg mosta preko rijeke Trebišnjice radovi su intenzivni svakog dana u sedmici, a već se uveliko vide buduće nosivi stubovi mosta koji će biti dio velike obilaznice oko Trebinje koja će spojiti Aleksinu Među i Banjevce, te tako preusmjeriti teretni saobraćaj iz centra grada.

Radove u cjelosti sopstvenim sredstvima finansiraju Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ sa oko 10.500.000 KM bez PDV-a.

Izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove u HET Ilija Tamindžija rekao je da je  riječ o mostu čija je dužina 484 metra, a širina 11 metara. Sa dvije saobraćajnice, koje će graditi "Putevi Republike Srpske", most će činiti veliku obilaznicu oko grada.

"Radi se brže od plana i nadam se da će svi radovi biti završiti do kraja godine, a ukoliko se nastavi ovom dinamikom i ukoliko ne bude neplaniranih aktivnosti koje se sada ne mogu predvidjeti", naveo je Tamindžija.

novi most na trebisnjici 2022 (3).jpg

On je dodao da ovo preduzeće očekuje i da nadležni u gradskom Odjeljenju za prostorno uređenje izdaju upotrebnu dozvolu za zatvoreni bazen nakon čega će ovaj objekat biti pušten u korišćenje, najkasnije do kraja marta.

"HET sopstvenim sredstvima gradi i novi rezervoar 'Oko', čija je vrijednost oko 2.700.000 KM, a čija će zapremina biti oko 2.500 metara kubnih. Nakon izgradnje ovog rezervoara sistem vodosnabdijevanja u Trebinju biće podignut na dosta veći nivo, uz ugradnju najsavremenije opreme", rekao je Tamindžija.

Tamindžija je podsjetio da su u proteklom periodu završeni i radovi na izgradnji šetališta uz Malu potočinu, te izgradnja saobraćajnice sa trotoarom i rasvjetom od starog Željezničkog mosta do hidroelektrane "Trebinje dva" u Gorici.

Prema njegovim riječima, HET gradi i najvažniju investiciju u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske - hidroelektranu "Dabar".

ilija tamindzija.jpg

Tamindžija je istakao da je u planu investicija HET-a i nastavak izgradnje šetališne staze od crkve u Policama do Studenca, gdje je u toku rješvanje imovinsko-pravnih odnosa, kao i šetališne staze od bazena u Bregovima do manastira Tvrdoš, gdje se očekuje da se u narednom periodu izradi glavni projekat.

"Protekle godine bile su veoma teške za HET, jer su bile sušne, a ni hidrlektrana 'Dubrovnik' u Platu nije bila u pogonu duži vremenski period. Ipak, nastavili smo sa svim investicijama, iako su se za neke od njih rokovi završetka prolongirali, ali je važno da će one biti završeni", zaključio je Tamindžija.