stari grad trebinje.png

I u 2021. godini nastavljen je trend negativnog prirodnog priraštaja u Trebinju, podaci su Matične službe Gradske uprave.

U protekloj godini, u trebinjskom porodilištu rođeno je 183 djece, dok je nepoznat tačan broj rođene djece u drugim porodilištima od roditelja sa prebivalištem u Trebinju.

"To je za čak 43 djece manje nego u 2020, ali su to podaci isključivo za trebinjsko porodilište, s obzirom na to da je poznato da ima dosta naših sugrađanki koje se porađaju u Nevesinju, Foči", pojašnjavaju u Matičnoj službi.

Iz tog razloga pretpostavka je da je broj rođene djece od roditelja čije je prebivalište u Trebinju veći za 75 do 85 djece, s obzirom na to da je naknadu za rođeno dijete dobilo 266 roditelja.

S druge strane, broj umrlih raste iz godine u godinu. Tako su u 2021. u matične knjige umrlih upisana 473 lica sa prebivalištem u Trebinju, dok je u 2020. taj broj bio 419.

Kada je riječ o broju vjenčanih, u prošloj godini na "ludi kamen" stao je 161 par, dok je godinu dana ranije, u 2020, taj broj bio 93.

BROJKE

Rođeni (*trebinjsko porodilište)

2019 - 235

2020 - 225

2021 - 183

Umrli

2019 - 336

2020 - 419

2021 - 473

Vjenčani

2019 - 142

2020 - 93

2021 - 161