vlada-rs.jpg

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas, na 150. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o izrađenoj Studiji ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekta nove JZU bolnica Trebinje, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Vlada Srpske saglasna je sa preporukom iz Studije ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekta nove JZU bolnice Trebinje, da postoji opravdana potreba da se pristupi izgradnji i opremanju novog objekta JZU bolnice Trebinje, navodi se u saopštenju.

Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da pokrene proceduru javne nabavke Idejnog arhitektonsko-građevinskog projekta za izgradnju i opremanje novog objekta JZU bolnica Trebinje, te da po završetku izrade o istom upozna Vladu.

Takođe, zadužuju se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Grad Trebinje da izrade Sporazum o međusobnoj saradnji i podjeli obaveza u realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove JZU bolnice Trebinje i o istom upoznaju Vladu.