Poste srpske.jpg

Tokom prošle godine prihodi 50 najvećih i najznačajnijih javnih preduzeća u BiH pali su za oko 430 miliona KM, a više od polovine njih nastavilo je da povećava troškove plata i gomila gubitke, koji su u prosjeku veći za 55 odsto.

To pokazuju podaci o poslovanju koje je Transprency International u Bosni i Hercegovini objavio. Iz podataka je vidljivo da je u prošloj godini nastavljen trend lošeg poslovanja, na šta su pored pandemije uticala prekomjerna zapošljavanja, sporne javne nabavke i sistemsko uništavanje pojedinih preduzeća.

– Na pad prihoda javnih preduzeća u BIH djelimično je uticala i pandemija kovid 19, što se posebno odrazilo na poslovanje najvećih aerodroma. Pad prihoda bilježe i dva telekoma u Federaciji BiH, kao i putarska preduzeća zbog pada prihoda od akciza – naveli su u Transparensiju, piše "Srpskainfo".

Plijen

Od 50 najvećih javnih preduzeća, 33 je povećalo troškove na plate, na šta je potrošeno 29,5 miliona KM više nego 2019. godine. Tako su najveći rast troškova na plate imali RMU Banovići i RMU Abid Lolić, Pošte Srpske, Elektroprivreda HZHB i Šume Republike Srpske. Svi navedeni posluju lošije nego godinu dana ranije.

– Posebno se to ističe u slučaju Pošta Srpske, koje su povećale broj zaposlenih za 66, troškove na plate za 2,9 miliona, a gubitak na 2,5 miliona KM, uprkos subvencijama iz budžeta. Ovo preduzeće je po broju zaposlenih preteklo BH Pošte, koje su prošle godine imale oko 29 miliona KM veće prihode – naveli su u TI BiH.

Navodi da su javna preduzeća došla u situaciju da ne mogu ni da se zadužuju kod komercijalnih banaka.

Podaci koje je objavio TI BiH pokazuju da su trend lošeg poslovanja nastavila i preduzeća koja godinama gomilaju gubitke; 25 najvećih gubitaša napravilo je minus od 175 miliona KM i on je veći za oko 98 miliona nego prošle godine.