policija.jpg

Policijski službenici Policijske uprave Trebinje, 14.10.2021. godine u 12,00 časova postupali su po anonimnoj prijavi, da je u mjestu Luč, grad Trebinje, ispod vozila vlasništvo lica S.S. i M.S. postavljene eksplozivne naprave.

Izvršenim protiv-diverzionim pregledom i uviđajem utvrđeno je da se radi o lažnoj prijavi, a policijski službenici preduzimaju mjere i radnje sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti prijave.

Policijska uprava Trebinje, još jednom apeluje na građane da ne vrše ove nezakonite radnje, te da na ovaj način ne zloupotrebljavaju policiju i druge subjekte koji postupaju po ovoj vrsti dojave, a napominjemo da svako lažno prijavljivanje djela predstavlja krivično djelo „Lažno prijavljivanje krivičnog djela“, za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora.