Pozar trebinje2.jpg

Hercegovina je odahnula od ovogodišnjih požara. Ispod podvučene linije u borbi sa vatrom, stoji da je opožarena površina dostigla dvanaest hiljada hektara.

Štete su nemjerljive.

Pogledajte video: