kola trebisnjica.jpg

Iz „Hidroelekrtane na Trebišnjici“ obavještavaju stanovništvo i korisnike voda da će 1. avgusta od 6.00 časova početi regulisano ispuštanje vode sa HE Trebinje 2 prema PHE Čapljina, što će za posljedicu imati podizanje nivoa rijeke Trebišnjice.

Iz Hidroelektrana na Trebišnjici apeluju na stanovništvo i korisnike voda koje boravi na rijeci i oko korita rijeke da zbog lične bezbjednosti i mogućih nepredviđenih okolnosti ne obavljaju nikakve aktivnosti u blizini riječnog korita i u samom koritu, dok traje regulisano ispuštanje vode u HE Trebinje 2.

Na HE Trebinje 2 biće ispuštano 40 kubika vode u sekundi.