vlada rs.jpg

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je neustavnost Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske, kojom je propisano da uslove, način, korisnike, postupak, oblik i obim korištenja sredstava za sanaciju štete propisuje Vlada svojim aktima, na prijedlog Upravnog odbora Fonda solidarnosti.

"Ovlaštenje dato Vladi da reguliše navedene odnose po svojoj suštini izlazi izvan okvira ustavne nadležnosti izvršne vlasti i predstavlja ovlašćenje za njihovo samostalno uređivanje", saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Ovakvim normiranjem, po ocjeni Ustavnog suda, donosilac osporene uredbe sa zakonskom snagom povrijedio je ustavno načelo podjele vlasti, time što je ovakvo ovlaštenje prenio na Vladu Republike Srpske, koja za to nije nadležna.

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je i da Posebni kolektivni ugovor o izmjenama i dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o radu.

"Sukus (srž) razloga za ovakvu odluku svodi se na činjenicu da su ugovorne strane osporeni normativni akt zaključile mimo načina i postupka koji je određen Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, odnosno relevantnom odredbom Zakona o radu, radi čega isti akt nije u saglasnosti sa ustavnim načelom zakonitosti", navedeno je u saopštenju.

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je i da Odluka o naknadi troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla za zaposlene u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka, kao i Odluka o dopuni ove odluke, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva.

Prema ocjeni Ustavnog suda, direktor navedene zdravstvene ustanove, kao donosilac osporenih akata, izašao je izvan okvira svojih zakonskih ovlaštenja jer relevantne zakonske odredbe ne daju mogućnost direktoru javne zdravstvene ustanove da uređuje pitanje predmetne naknade.

Ustavni sud je, osim navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-26/20, U-33/20, U-64/20, U-69/20, U-72/19, U-73/20 i U-79/20, kojim nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih uredbi sa zakonskom snagom i zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije, te odredbe Zakona o komunalnoj policiji, kao ni inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih normativnih akata.