ftn cacak.jpg

Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu objavio je konkurs za upis u prvu godinu studija 623 studenta osnovnih akademskih i strukovnih studija. Prijavljivanje kandidata traje od 21. do 25. juna, polaganje prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu za upis na strukovne studije je 1. jula, dok je prijemni za upis na akademske studije 2. jula.  Od predupisnih važnih aktivnosti treba pomenuti da će probni prijemni ispit biti u subotu 12. juna u 11.00 časova u zgradi fakulteta.

Na osnovnim akademskim studijama od 308 mjesta, 260 je planirano za budžetske studente i 48 za samofinansirajuće. Najviše slobodnih mjesta na četvorogodišnjim studijskim programima ima na: Informacionim tehnologijama (115 budžet i 15 samofinansiranje), zatim po 35 budžetskih i po 9 samofinansirajućih mjesta na novim studijskim programima: Elektroenergetika i Računarsko i softversko inženjerstvo.

Za buduće brucoše Mehatronike i Inženjerskog menadžmenta planirano je po 25 mjesta za studije o trošku države i po pet mjesta za samofinansirajuće. Novi i jedini trogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija Informacione tehnologije u mašinstvu predviđa upis 25 studenata za studije iz budžeta i 5 za one koji iz sopstvenih sredstava plaćaju školarinukoja za akademske studije, kao i prethodnih godina, iznosi 81 hiljadu dinara.

- S obzirom na integraciju sa Visokom školom tehničkih strukovnih studija,  ovo je prva godina u kojoj ćemo na Fakultet tehničkih nauka u Čačku upisati studente na akademske i  strukovne studije. U prvom upisnom roku budući studenti će konkurisati na šest akreditovanih programa akademskih i pet programa strukovnih studija, dok je studijski program Odevno inženjerstvo i dizajn, takođe strukovni, u postupku akreditacije i očekujemo da će prva generacija biti upisana u septembru - kaže prodekan za nastavu dr Milan Plazinić, vanr. profesor.

Plazinić navodi da je poslije integracije sa Visokom školom, Fakultet tehničkih nauka najbrojnija visokoobrazovna ustanova kragujevačkog Univerziteta.

Na osnovnim strukovnim studijama od ukupno 315 slobodnih  mjesta, 195 je namijenjeno budžetskim, a 120 samofinansirajućim studentima. Najviše slobodnih mjesta na trogodišnjim studijama je na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo  (50 budžet i 38 samofinansiranje), zatim na programu Mašinstvo i inženjerska informatika (35 budžet i 53 samofinansiranje), Informacione tehnologije (40 budžet), Proizvodni i ekološki menadžment (35 budžet i 20 samofinansiranje) i Grafička tehnika (35 budžet i devet samofinansiranje). Godišnja školarina za samofinansirajuće studente strukovnih studija iznosi 70 hiljada dinara.

Pored 623 slobodna mjesta, čačanski FTN će po dobijanju akreditacije  od jeseni imati još 40 slobodnih mjesta za budžetske trogodišnje studije Odevnog inženjerstva i dizajna koji će se realizovati u dva modula:

Odevno inženjerstvo i dizajn na kome je planirano 20 slobodnih mjesta (nastava se realizuje na klasičan način na Fakultetu)  dok je drugi modul, sa takođe 20 mjesta, dualni i usaglašen je i sa Zakonom o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju.

Prema riječima dr Nataše Gojgić, prodekana za strukovne studije, akreditacijom ovog studijskog programa po dualnom modelu, kreiranog prema zahtjevima privrede,  FTN u Čačku biće jedan od prvih fakulteta u Srbiji koji će budućim studentima ponuditi  učenje kroz rad kod poslodavca.

-Obrazovanje u oblasti odevnog inženjerstva, u svom sadržaju obuhvata inženjerske predmete i predmete primijenjenog dizajna za oblast modnih odjevnih proizvoda - navodi Gojgić izražavajući očekivanje da će svršeni srednjoškolci biti zadovoljni kako studijskim programom tako i načinom studiranja, jer je, pored teorijskih,  u fokusu sticanje praktičnih znanja i veština.

Treba podsjetiti da su sve potrebne informacije i važni datumi objavljeni na sajtu fakulteta, a upis 47. generacije akademskih i 62. generacije strukovnih studija planirano je da se završi zaključno sa 13. julom.