Cijevi rijeka.jpg

Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ počele su sa demontažom cijevi pored rijeke, koje su godinama unazad služile za odvod bujne vegetacije  iz korita.

Cijevi će u dogovoru sa Odjeljenjem za komunalno-inspekcijske poslove biti demontirane u cijeloj dužini - od Kamenog mosta do Male potočine.

Ujedno će sa rijeke biti uklonjena i mašina kojom je čišćeno korito.

Cijevi i mašina su bili u upotrebi duže od 15 godina.

Uklanjanje bujne vegetacije nastaviće se uz čamac-kosačicu koji to rade već nekoliko godina.