Vukanovic privodjenje.jpg

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) saopštio je „povodom neprimjerene komunikacije poslanika Narodne skupštine Republike Srpske sa nosiocima pravosudnih funkcija i rukovodiocima pravosudnih institucija u Trebinju“, da je bio ugrožen „profesionalni položaj nosilaca pravosudnih funkcija, kao i njihov ljudski i moralni integritet i dignitet“.

- Posebno zabrinjava činjenica što je događaj izazvao narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno predstavnik zakonodavne vlasti i što je bio usmjeren na predstavnike sudske vlasti čime se narušava i horizontalna podjela na tri stuba vlasti na kojima se temelji demokratija jednog društva - naveli su iz VSTS-a.

U saopštenju se napominje da VSTS BiH kao regulatorno tijelo ima dužnost da obezbijedi nezavisno, nepristrano i profesionalno pravosuđe, te u okviru svojih nadležnosti ima zadatak da obezbijedi i zaštitu nosilaca pravosudnih funkcija kada su njihov profesionalni dignitet i zakonom definisan položaj ugroženi.

- Vjerujemo da je događajem koji se 24. maja desio u Trebinju, profesionalni položaj nosilaca pravosudnih funkcija, kao i njihov ljudski i moralni integritet i dignitet, bio ugrožen - ističe se u saopštenju.

Iz VSTS su dodali da cijene svaku konstruktivnu kritiku, ali i da osuđuju napade na nosioce pravosudnih funkcija „kroz neprimjerenu komunikaciju i ponašanje u javnom prostoru čemu su bili izloženi predsjednici Okružnog i Osnovnog suda u Trebinju“.

Iz te institucije su naglasili da dijalog između predstavnika sudske, zakonodavne i izvršne vlasti treba da se odvija unutar institucija.

-VSTS BiH i ovim putem ističe da je spreman na saradnju, dijalog i komunikaciju, te da će sa zadovoljstvom odgovoriti na sva relevantna pitanja vezana za pravosuđe pred Narodnom skupštinom Republike Srpske i svim drugim zakonodavnim i institucijama izvršnih vlasti u BiH - napominje se u saopštenju.

Iz VSTS naglašavaju da se „samo kroz međusobno uvažavanje, profesionalnu komunikaciju i primjereno ponašanje predstavnika zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, zajednički, može obezbijediti vladavina prava naspram narušavanja javnog reda i mira“, koje je viđeno 24. maja u Trebinju.

-Pozivamo predstavnike zakonodavne vlasti, kao i svakog građanina, da ukoliko nisu zadovoljni radom konkretnog nosioca pravosudne funkcije, podnese adekvatnu prijavu koja će biti istražena od strane nadležnog pravosudnog tijela - zaključuju iz VSTS.
Narodni poslanik Nebojša Vukanović uhapšen je 24. maja u Trebinju zbog počinjenih prekršaja po Zakonu o javnom redu i miru Republike Srpske.

Predsjednik Okružnog suda u Trebinju Bojan Stević izjavio je da je njega i predsjednika Osnovnog suda Milana Bosića Vukanović tog jutra vrijeđao, zbog čega je djelovala i policija.