fosil strujici.jpg

Na imejl adresu portala TrebinjeLive.info naša sugrađanka Spomenka Adžović poslala je veoma zanimljive fotografije na kojima se vidi kamen sa fosilom ribe koji je pronađen u selu Strujići u Popovom polju.

Ovaj veoma dobro očuvani fosil našao je domaćin Čedo Vulić slomivši kamenu ploču, kada se pokazao fosil ribe u dvije polovine.

Pojašnjenje smo potražili od Trebinjca Mira Ilića, jednog od najboljih amatera istraživača fosila u Republici Srpskoj.

Ilić nam je rekao da je područje sela Strujića predstavlja sedimente taložene u plitkom moru početkom epohe kasne krede.

"Riba je vro dobro očuvana, vide se kosti glave, kičme, peraja i sitni zubi. Slična je izumrloj ribi Prionolepis, koja je pripadala grupi riba zrakoperki sa koštanim skeletom i zrakasto razapetim perajama. Sedimentni nanosi koji pokazuje izuzetno očuvane fosile, ponekad očuvana i meka tkiva, u paleontologiji se nazivaju Lagerstätte (lagaštete), njemačka riječi za skladište, depozit", rekao je Ilić.

Geoloska karta.jpg

U ranijem periodu nije zabilježeno pronalaženje fosila u rejonu sela Strujići.

"Sudeći prema fotografiji, ovi svijetli krečnjački sedimenti slični su onim iz okoline Bileće gdje su nađeni fosili zmija, riba, školjki, biljaka, pa je moguće da u okolini Strujića ima takvih fosilonosnih lokaliteta", navodi Ilić.

On je pojasnio i da Osnovna geološka karta SFRJ - list Trebinje, pokazuje da su sedimenti iz Bileće i Strujića iste starosti, oko 94 miliona godina i tadašnji paleo-okoliš je bio isti - plitke suptropske lagune u arhipelagu malih ostrva gdje su živjele iste vrste životinja u tim dalekim prošlim vremenima kada su planetom vladali dinosaurusi'.

Brojni lokaliteti sa fosilima na područje Trebinja i Bileće čine ovaj dio Republike Srpske najzahvalnijim za paleontološka istraživanja.