Granicni prelaz.jpg

Evropska komisija izdala je preporuku da se stranim državljanima koji su potpuno imunizovani i onima iz zemalja sa povoljnom epidemiološkom situacijom, dozvole putovanja u zemlje EU bez posebnih ograničenja.

Komisija predlaže da se dozvoli ulazak u EU iz "neesencijalnih" razloga ne samo za sve osobe koje potiču iz zemlje sa dobrom epidemiološkom situacijom, već i za sve ljude koji su primili posljednju preporučenu dozu vakcina koju je odobrila EU, navodi se u saopštenju EK.

"Ovo bi se moglo proširiti i na vakcine koje su završile proces priznavanja za hitne slučajeve od strane SZO", dodaje se u saopštenju.

Pored toga, Komisija predlaže da se podigne prag broja novih slučajeva koronavirusa koji je korišćen kao parametar za određivanje spiska zemalja iz kojih putovanja mogu da budu dozvoljena.

Dodaje se da bi taj spisak zemalja trebalo da bude proširen.