avion.jpg

Preduzeće "Aerodromi Srbije" raspisalo je tender za izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije za gradnju aerodroma Trebinje, piše "eKapija".

Prema projektnom zadatku, lokacija planiranog Aerodroma Trebinje je oko 14 km zapadno od centra Trebinja, u blizini sela Taleže. Nadmorska visina referentne tačke aerodroma je oko 266 metara, a kompleks aerodroma treba da obuhvata oko 282 hektara, bez pristupnih saobraćajnica.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, objekti niskogradnje koje je potrebno planirati, projektovati i izgraditi na aerodromu su poletno-sletna staza, staze za vožnju, platforme, helidrom, tehničke platforme za aerodromsku opremu, servisne sabraćajnice, perimetarski put i druge interne saobraćajnice, zatim spasilačko-vatrogasni poligon, parking za posjetioce i zaposlene na aerodromu, kao i pristupne saobraćajnice i parterno uređenje.

Od objekata visokogradnje gradiće se terminalna zgrada, toranj kontrole letenja, vatrogasna stanica, kargo terminal, skladište goriva sa pretakačkom i pumpnom stanicom, garaža za smještaj aerodromske opreme i sredstava, terminal poslovne avijacije, hangar za vazduhoplove poslovne avijacije, ograda perimetra aerodroma i pomoćni objekti.

Dužina poletno-sletne staze ima dva varijantna rješenja - 3.000 i 3.500 metara, a projektant će investitoru ponuditi jedno od njih. Njena planirana širina je 45 metara.

Kada je riječ o terminanoj zgradi, planirani broj putnika u vršnom satu je 1.100 (550 u dolasku + 550 u odlasku), dok će čekaonica za poslovne putnike imati svoj poseban gejt i biće kapaciteta minimalno 20 putnika.

U planu je i terminal poslovne avijacije kapaciteta za istovremenu opslugu minimalno 4 leta vazduhoplova kodnog slova B, koji će se graditi u drugoj fazi izgradnje aerodroma, kao i hangar za vazduhoplove poslovne avijacije kapaciteta za istovremeni smještaj minimalno 3 vazduhoplova kodnog slova B.

Helidrom će se takođe graditi u drugoj fazi izgradnje aerodroma, pored platforme generalne avijacije i terminala poslovne avijacije, a biće namijenjen za potrebe hitnog medicinskog transporta, traganje i spasavanje i poslovne letove.

Prognozirani broj avio-operacija od 2023. do 2037. iznosi 53.728 letova aviona veličine do Erbasovog modela A321 (najveći uskotrupni).

Dodaje se da objekti niskogradnje i visokogradnje na aerodromu treba da budu opremljeni odgovarajućim elektro-energetskim, protiv-požarnim, informacionim, telekomunikacionim, vodovodnim i kanalizacionim sistemima, kao i sistemima za klimatizaciju, grijejanje i hlađenje, zatim rasvjetom i sistemom svjetlosnog obilježavanja, radio-navigacionim i meteorološkim sistemima, sistemima za kontrolu pristupa, daljinsko upravljanje i nadzor, trakastim transporterima i drugim specijalizovanim sistemima neophodnim za funkcionisanje civilnog vazdušnog saobraćaja na aerodromu Trebinje.

- S obzirom na specifičnost terena na kojem se planira izgradnja aerodroma (kraško polje), ponuđač je u obavezi da izvršiti i inženjerskogeološke, geotehničke, geomehaničke i hidrološke istražne radove i pripremi neophodne elaborate za dalju realizaciju projekta – navodi se u tenderu.

Rok za podnošenje ponuda je 17. maj.