Vladika atanasije na ratistu1.jpeg

Vladika Atanasije uvijek je bio uz svoj narod. U Hercegovinu je došao kada je bilo najteže - na samom početku rata.

Posjećivao je prve linije fronta, ranjene borce u bolnicama, sahranjivao sinove jedince.

I ove fotografije svjedoče o ljudskoj i duhovnoj veličini vladike Atanasija koji sa svojim narodom nije dijelio samo radost, nego i tugu i brigu.

Vladika atanasije na ratistu2.jpeg

Vladika atanasije na ratistu3.jpeg

Vladika atanasije na ratistu4.jpeg

Vladika atanasije na ratistu5.jpeg

Vladika atanasije na ratistu6.jpeg

Vladika atanasije na ratistu7.jpeg

Vladika atanasije na ratistu8.jpeg

Vladika atanasije na ratistu9.jpeg

Vladika atanasije na ratistu10.jpeg

Vladika atanasije na ratistu11.jpeg

Vladika atanasije na ratistu12.jpeg

Vladika atanasije na ratistu13.jpeg

Vladika atanasije na ratistu14.jpeg

Vladika atanasije na ratistu15.jpeg

Vladika atanasije na ratistu16.jpeg

Vladika atanasije na ratistu17.jpeg

Vladika atanasije na ratistu18.jpeg

Vladika atanasije na ratistu19.jpeg

Vladika atanasije na ratistu20.jpeg

Vladika atanasije na ratistu21.jpeg

Vladika atanasije na ratistu22.jpeg

Vladika atanasije na ratistu23.jpeg

Vladika atanasije na ratistu24.jpeg