gradska uprava grada trebinja.jpg

Na današnjem zasjedanju lokalnog parlamenta odbornici su imenovali dva nova-stara načelnika odjeljenja - i to za v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Vedran Furtula i v.d. načelnika Odjeljenja za boračko-invalidska pitanja Miodrag Novokmet.

Ostali načelnici odjeljenja biće imenovani u narednom periodu.

Za v.d. direktora gradske Razvojne agencije TREDEA imenovan je Bojan Benderać iz SP-a.

Benderać je završio Fakultet političkih nauka u Beogradu, ima završene master studije, takođe, na Univerzitetu u Beogradu.