Industrija alata trebinje.jpg

Swisslion Group d.o.o. Novi Sad saglasno volji članova društva prenosi bez naknade (besteretno) svoje akcije u procentu od 64,309529% i broju 24.541.992, koje ima u privrednom društvu Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje svim zaslužnim zaposlenim radnicima koji su u posljednjih 10 godina doprinijeli uspješnom poslovanju preduzeća.

Navodi se to u odluci koju je potpisao predsjednik koncerna "Svislajon" Rodoljub Drašković.

"Nalaže se Upravi Swsslion Industrija alata a.d. Trebinje da sa sindikatima sačini spisak poklonoprimaoca i kriterijume za raspodjelu poklonjenih akcija", navodi se u odluci.

Konačne spiskove svih zaposlenih koji su doprinijeli uspješnom poslovanju preduzeća treba dostaviti Skupštini Swisslion Group u roku od 30 dana od dana donošenja odluke, radi definisanja konačne liste zaslužnih primalaca akcija.:

"Smatramo da će Skupština Swisslion IAT, koja će imati apsolutnu većinu kapitala u preduzeću, zajedno sa upravom i rukovodstvom biti sposobni da nastave kontinuitet poslovnog uspjeha IAT", navodi se u obrazloženju odluke.

Poslovni sistem Swisslion Takovo smatra da su najvećim dijelom zaposleni doprinijeli uspjehu poslovanja ovog preduzeća, uz finansijsku pomoć od strane članica poslovnog sistema Swisslion Takovo.

"Ovom Odlukom Swisslion grupacija nagrađuje zaposlene u Swisslion IAT ad za njihov doprinos uspješnom poslovanju", dodaje se u obrazloženju odluke.

Na sastanku predsjednika Poslovnog sistema, sindikata IAT-a , uprave i rukovodstva, održanom 01.12.2020. godine, definisan je zaključak – Poslovni sistem Swisslion Takovo će uspostaviti trajnu poslovnu saradnju sa Swisslion IAT ad, koja će doprinijeti daljem uspješnom poslovanju ovog preduzeća.