djordje miljanovic.jpg

Na listama trebinjskih političkih partija nalazi se veliki broj mladih i obrazovanih ljudi. Jedan takav kadar dolazi iz Ujedinjene Srpske. Riječ je o mladom inženjeru građevinarstva Đorđu Miljanoviću.

Sa mladošću dolaze i brojne ideje, a iskustvo koje je stekao kao inženjer, a kasnije i kao načelnik Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije, dodatni su mu motiv da se bori za svoje vizije, a individulano znanje pretvori u opštu korist za cijelu zajednicu.

"Diplomirao sam građevinarstvo na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gdje sam upisao i master studije. Uvijek se trudim da svoj posao odradim profesionalno, ali i na način da ljude uvijek mogu da pogledam u oči", kaže Miljanović.

Ambicije mladog čovjeka, pa u ovom slučaju i njegove, ovoga puta su da bude narodni zastupnik u lokalnom parlamentu. Želi, kaže, da svoje ideje predstavi u skupštini i ubijedi svoje kolege odbornike da su one dovoljno dobre da dobiju podršku većine.

Trebinje vidi kao grad koji daje šansu, a uz to ima i perspektivu.

"Ali svi zajedno kao tim moramo da stvaramo uslove za njegov ekonomski razvoj, koji će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru. Mi smo grad turizma, bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa i dobrih domaćina. Investicije u sektor turizma, kvalitetnija usluga komunalnih službi, bolja lokalna infrastruktura i ulaganja u pametna rješenja osnova su da sve Trebinjke i Trebinjci imaju bolji životni standard i bolje uslove života u svom gradu. To je ujedno i odlučan poziv mladim ljudima da se vrate u svoje Trebinje", kaže Miljanović.

Već sada je razradio više prijedloga za koje smatra da treba da budu donesene od strane budućeg skupštinskog saziva. Riječ o projektima koji, između ostalog, obuhvataju oblast prostornog uređenja, turizma, privrede, ekologije, kulture.

Jedna od njegovih ideja je i da više pažnje treba posvetiti formiranju parkova, izgradnji igrališta i uređenju izletišta, jer to je ono što svaki građanin želi da ima u svojoj mjesnoj zajednici.

"Neki su od nas roditelji koji imaju djecu, neki su ljudi koji su u penziji, a neki žele da se sa društvom naprave roštilj van grada. Svi smo mi različiti, ali izgradnja ove tri stvari svakome odgovara i zato ih treba obezbijediti što više", priča Miljanović.

Uz osnivanje slobodne zone i izgradnju aerodroma svako da će se povećati i broj zahtjeva za kupovinu zemljišta ili nekretnine u Trebinju, a prvenstveno će biti veći broj investitora koji žele da ulažu.

"Zato nam je potrebna jedinstvena baza investitora, gdje će svaki građanin na veb sajtu Gradske uprave moći da pronađe transparentne podatke o izdatim građevinskim dozvolama, lokacijskim uslovima, dobijenim upotrebnim dozvolama, roku građenja, sudskim sporovima", kaže Miljanović.

Sve potencijalne investitore koji otvaraju nova radna mjesta treba osloboditi plaćanja naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko kod gradnje poljoprivrednih objekata.

A onim drugim, koji žele da investiraju u izgradnju stambeno-poslovnih objekata, ponuditi mogućnost da uređenje i rentu plaćaju kroz stanove u gradnji, odnosno da se građevinska dozvola dobije nakon uplate dijela sredstava.

"Kako se stanovi koje je grad uzeo kao osiguranje prodaju, sredstva idu gradu uz uvećanje na ime kamate. Nema čekanja, a prihod i priliv u budžet je konstantan. Investitor dio sredstava ne plaća odmah nego kroz gradnju i tokom prodaje što je dobro i za investitora i za grad", kaže Miljanović.

Trebinje se posebno treba osloniti na razvoj turizma. Usvajanje Strategije njegovog razvoja dodatno je uozbiljilo priču o turizmu - smatra Miljanović.

"Na prvom mjestu u Trebinju je vjerski turizam, ali u svijetu sve veći značaj ima ruralni oblik turizma. Imamo potencijala da to razvijemo i budemo jedni od lidera. Imamo očuvana sela, dobru gastronomiju i odlične domaćine. To su naše glavne komparativne prednosti", dodao je Miljanović.

Svoje sugrađane pozvao je da glasaju za listu Ujedinjene Srpske-PUP RS i za Mirka Ćurića za gradonačelnika.