Ndp.jpg

Narodni demokratki pokret /NDP/ predstavio je danas svoj program građanima Trebinja. Oni na ove izbore  idu sa najmlađom listom u Republici Srpskoj, pa ne čudi što su u fokus svog djelovanja stavili mlade ljude i njihove potrebe.

Trebinje vide kao studentski, univerzitetski grad. Da bi ova vizija zaživjela potrebno je, kažu, otvoriti odjeljenja   pravnog, ekonomskog i arhitektonskog fakulteta u našem gradu.

Time ćemo zadržati mladost, dobićemo  kvalitetne i obrazovane  kadrove, ali isto tako privući  mlade ljude iz drugih sredina  da dođu u Trebinje”, kaže nosilac liste Bojan Šapurić.

Dodaje da će se NDP zalagati  da se obezbijede stipendije svim studentima  sa  prosjekom većim od 9,00 bez obzira na njihov materijalni status. U sklopu njihovog programa vezanog za obrazovanje je i obezbjeđivanje uslova za odrađivanje pripravničkog i volonterskog  staža za sve svršene studente.

Kada je u pitanju kultura, NDP  će se zalagati za obnovu ljetne scene u Starom gradu. Žele i život na rijeci, odnosno veći broj barki, promociju Trebišnjice u turističke svrhe.

Trebinje vide kao turistički grad, a njihov plan je da se obogati ponuda i privuku turisti  tokom cijele godine,  a kao top destinaciju zimskog turizma vide Ubla.

Od našeg izletišta Ubla  želimo da napravimo  'mali  Zlatibor', a za to je potrebno da prvo donesemo zoning, urbanistički i prostorni plan Ubalaodredimo sami centaruđemo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u užem pojasu izletišta, spriječimo divlju gradnjuPotrebno je i proširiti put prema izletištu tako da ista bude sa dvije trake Na taj način stekli bi se uslovi da privatnojavnim ili samo  javnim  ili  samo  privatnim partnerstvom započne izgradnja zimskog  kompleksa”, kaže Šapurić.

U planu je i razvoj seoskog i etno turizma.

Jedan od njihovih  prioriteta će, ističu, biti zalaganje na pružanju kvalitetne  zdravstvene zaštite svim građanima Trebinja, a otvaranjem ambulante porodične medicine u Gorici  pružila bi se brža i efikasnija pomoć velikom broju mještana ovog naselja.

NDP se u svom planu posvetio i razvoju prvrede.

Naglašavaju da je neophodno stalno raditi na privlačenju stranih investija i donacija,  koristiti bolje sredstva IPA fondovi, praviti kontakte i lobirati u ambasadama.

"Trebinje nudi povoljne uslove investitorima zahvaljujući nedavno donesenoj odluci o osnivanju slobodne zone i to je jedna od naših prednosti”,  naglašava  Šapurić.

Dodaje da posebnu pažnju treba  obratiti na domaće privrednike koji  su pogođeni novonastalom situacijom i posljedicama pandemije virusa COVID 19.

U poljoprivredi je dodaje neophodno obezbijediti subvencije i podsticaje  za sadnju i proizvodnju voća, povrća, bilja, organske  hrane, a potom iste proizvode otkupljivati i preprodavati  trgovačkim lancima i time jačati domaće poljoprivrednike.

Treba se, kažu, posvetiti i donošenju novog urbanističkog i prostornog plana grada, izgraditi 3 nova kružna toka i to u naselju Gorica kod Komunalnog, na Glavnoj ulici na semaforima kod Rajfajzen banke i na Ložioni na lokaciji stare autobuske stanice.

Pažnju su posvetili  i sportu, pa predlažu da svaki kraj i naselje dobiju po jedan fudbalski teren i dječiji kutak sa pratećim mobilijarom  kao i veći  broj teretana na otvorenom, takozvanih fitnes parkova.