Zoran andjusic.jpg

Mnogi odbornici tokom ovog mandata skoro da nisu ni progovorili. Drugi su se ipak dobro pripremali, iščitavali more dokumenata, odluka, prijedloga, pripremali amandmane, postavljali odbornička pitanja i zalagali se za sugrađane na brojne načine u okviru svog parlamantarnog djelovanja.

Ubjedljivo najaktivniji i najspremniji odbornik za svaku sjednicu u protekle 4 godine bio je Zoran Anđušić.

Anđušić je imao čak 264 javljanja u Skupštini Grada.

U lične sukobe nije ulazio, a odluke o podršci nekog prijedloga donosio je kaže isključivo po savjesti. Podržavao je dobre i korisne odluke vladajućih, nerijetko kritikovao njihove inicijative i poteze. Nudio rješenja u vidu amandmana i davao inicijativu za brojne projekte.
I po tome je jedinstven u radu Skupštine grada.

Zoran Anđušić je predsjednik trebinjskog Poligrafa. Kao dio konstruktivne opozicije u protekle četiri godine trudio se da svoje mišljenje i stavove kritički obrazloži i potkrijepi argumentima.

“Za svaku sjednicu sam se pripremao i detaljno iščitavao materijale razmišljajući kako ponuditi bolje rješenje. Moj rad se zasnivao na kvalitetnim prijedlozima i trudio sam se da podržim sve ono što je dobro za naš Grad, bez obzira od koga dolazilo, partije ili pojedinca. S druge strane, nisam se dvoumio da glasam protiv odluka za koje sam smatrao da idu na štetu građana Trebinja“, kaže Anđušić.

Anđušić je bio dio većine koja je donijela odluke važne za budućnost Grada, poput onih o izgradnji Gimnazije, Pravoslavnog duhovnog centra, osnivanju Slobodne zone, izgradnji novog Kliničko – bolničkog centra, donošenju i usvajanju Strategije razvoja turizma i kulture Grada Trebinja, Odluke o subvenciji zakupnine zakupcima…

S druge strane žestoko se protivio novom dugoročnom kreditnom zaduženju Grada smatrajući da su iznosi bili preveliki i da treba biti oprezniji i strogo voditi računa o nivou i stopi zaduženost.

„Smatram da se moglo imati više sluha za prijedloge opozicije. Bilo je dosta dobronamjernih, kvalitetnih i korisnih prijedloga. Svakodnevno dobijam pohvale i priznanja od naših sugrađana za sve dobre, korisne i kvalitetne prijedloge koje sam predlagao aktuelnoj vlasti za razvoj našeg Grada", kaže Anđušić.

Nije se slagao ni sam Odlukom o usvajanju budžeta grada Trebinja zbog odstupanja u izvršenju. Ukazivao je na pravne propuste u osnivanju Fonda solidarnosti, a bio je i protiv povećanja cijena parkinga, povećanja cijena boravišne takse i komunalne takse.

Njegova principjelnost u glasanju prepoznata je u skupštinskim klupama, pa ni pozicija ni opozicija vođi trebinjskog Poligrafa nema šta da zamjeri za djelovanje u protekle četiri godine. Nemaju ni građani, jer su njegova vrata uvijek bila otvorena za sve prijedloge i inicijative koje je hrabro iznosio u skupštinskim klupama.