Promocija miris focanskih ruza trebinje.jpg

U Kulturnom centru održano je književno veče na kojoj su predstavljene knjige Maje Kovačević i Ljiljane Rašević Vidojević-koja nije došla zbog bolesti.

O knjizi Ljiljane Rašević Vidojević "Miris fočanskih ruža" govorio je Koča Govedarica.

Ovo je peta knjiga njenih ljubavnih romana. Na njenim koricama knjige prisutna je simbolika jer se na omotu nalaze fočanske ruže koje se penju na sat kulu koja je simbol proticanja vremena, trajanja, nestajanja, a na zadnjoj korici panorama Foče sa Drinom i Ćehotinom.

"U rijekama su simboli jer one protiču, pritoke se ulijevaju u te rijeke baš kao i što se u njenoj prozi, rukavci pričanja ulijevaju u glavnu priču. Nakon drugog čitanja po mom mišljenju je ovo roman rijeka jer je romansijerka uspjela da svoju zamisao i simboliku prenese u način pripovjedanja", istakao je Govedarica.

Po sadržaju, porukama, književno kritičkim i teorijskim zahtjevima po tematici je ljubavni, ali je i istorijski jer slika istorijsko vrijeme, ujedno je i porodični jer slika sudbine porodica, ali je i roman hronika.

IMG_20201015_56634.jpg

Osnovna priča je o porodicama kroz vrijeme, a sporedne priče koje su vezane za njih ulijevaju se u osnovnu priču.

"Drina i Ćehotina su mjesto gdje se događa radnja, a glavni junaci se uvijek ispovijedaju gledajući na sat kulu kao što je i miris fočanskih ruža u svakoj avliji. Ima tragike, nedorečenih ljubavi, a Ljiljanom Rašević Foča je dobila svog romansijera, svog hroničara, a Hercegovina još jednog književnika koji o Hercegovini priča finim hercegovačkim jezikom zanosno i sugestivno pun emocija", rekao je Govedarica.

U programu su učestvovali Koča Govedarica, Novica Telebak i Ratomir Mijanović. Književno veče organizovali su Književna zajednica "Jovan Dučić" i Kulturni centar.