vantjelesna oplodnja.jpg

Kako statistike govore, sve se više parova i kod nas i širom svijeta opredjeljuju za vantjelesnu oplodnju, prije svega zbog neuspjelih pokušaja da žena ostane u drugom stanju, što često traje godinama.

O sterilitetu se govori kada se trudnoća ne desi nakon godinu dana intezivnog rada na istoj. Naravno, postoje različite vrste i oblici steriliteta.

Pitanje koje ćemo u ovom tekstu postaviti jeste kako da znamo kada je pravo vrijeme za vantjelesnu oplodnju, šta ona sve podrazumijeva, kao i šta sve treba da znate o ovoj medicinskoj metodi, o kojoj se definitivno ne priča dovoljno.

Kada se predlaže vantjelesna oplodnja?  Ona se preduzima kada se konstatuje neplodnost, i to uglavnom u sljedećim situacijama - prilikom ustanovljavanja entometrioze, izostanka ovulacije, oštećenja jajovoda, problema sa matericom, kao i zbog slabe pokretljivosti spermatozoida. 

Sada da definišemo sam pojam vantelesne oplodnje - Kao što sam naziv kaže, do oplođenja jajne ćelije dolazi van tijela. Kako? Ženska jajna ćelija se izdvaja, pa se zajedno sa muškom spermom stavlja u laboratorijsku posudu u kojoj se čuva pod posebnim uslovima.

Prosec se pomno prati kako bi se uočila oplodnja i dijeljenje ćelija. Kada se jajašće razvije u embrion koji ima od 2 do 7 ćelija, može se vratiti u žensko tijelo.

Naravno, da li je vantjelesna oplodnja za vas i vašeg partnera pravo rješenje i u kom momentu najbolje ćete ustanoviti u konsultaciji sa vašim ginekologom.

Na primjer, onima koji su mlađi od 35 godina se ova metoda predlaže uglavnom nakon godinu dana pokušaja ostajanja u drugom stanju, a starijima od 35 i nakon 6 mjeseci.

Svakako, prvo vas vaš ginekolog upućuje kod specijaliste za plodnost, koji vrši procjenu i preduzima neophodne preglede.

Ono što je takođe bitno da znate jeste da u slučaju dolaska na vantjelesnu, prvo je neophodno uraditi čitav niz testiranja, koja su obavezna. Vjerujemo da bi vam značilo da i o njima saznate nešto preciznije.

To su u prvom redu testovi za plodnost kod žena - provjera hormona, ustanovljavanje zašto ovulacija nije redovna, kao i pregled jajovoda i materice kako bi se ustanovilo da li postoji neka fizička blokada. Pomenimo da su testovi na hepatitis i HIV takođe dio procedure. Preduzimaju se testovi plodosti i za muškarce, što podrazumijeva broj i pokretljivost spermatozoida. 

Kada se izvodi vantjelesna oplodnja to se čini u periodu ovulacije, koja se često podstiče od strane specijaliste određenim medikamentima.

Utvrđivanje da li su jajašca zrela za oplodnju se vrši putem ultrazvuka, i to više puta tokom ciklusa. Prilikom zahvata žena je pod totalnom ili lokalnom anestezijom, a jajašca se vade pomoću specijalne igle.

Muškarac daje uzorak sperme na sam dan oplodnje, koja se vrši kao što smo opisali na samom početku ovog teksta. Kada se embrion usadi u matericu, potrebno je da mirujete nekoliko sati, a da li se jajašce "primilo", to jest da li je vantjelesna oplodnja bila uspješna trebalo bi da se zna kroz dvije nedjelje od tog momenta.

Uspješnost ovog procesa zavisi od više faktora - koji je uzrok neplodnosti, starosno doba - što ste mlađi veće su šanse. Takođe, kod vantjelesne su uvećane šanse za viseštruku trudnoću, što je opet svojevrsni rizik za samo njeno održavanje.

I još jedna bitna napomena - preostala i neiskorišćena jajašca se mogu zamrznuti, što znatno olakašava i ubrzava proces sljedeće vantjelesne oplodnje, u slučaju da prva nije bila uspješna.