vlada rs.jpg

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas po hitnom postupku Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Aerodroma u Trebinju, koji predstavlja infrastrukturni objekat od interesa ne samo za građane Trebinja, već i za cijelu Srpsku, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Povezivanje ovog dijela Republike Srpske avio-saobraćajem sa aerodromima u Srbiji, kao i evropskim destinacijama imaće pozitivan efekat na cjelokupni privredni, kulturni, ekonomski i turistički razvoj, te povezanost ovog dijela Republike Srpske sa svim značajnim centrima u okruženju, a čime se skraćuje vrijeme putovanja i omogućava efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata Trebinja i Hercegovine.

Da bi se uspjeli stvoriti preduslovi za blagovremenu izgradnju aerodroma i realizaciju jednog ovako složenog postupka, a da pritom ne bi došlo do pomjeranja rokova za realizaciju projekta, neophodno je da se donese ovaj zakon po hitnom postupku, jer koristi koje će se dobiti izgradnjom aerodroma biće na dobrobit i u opštem interesu cjelokupne privrede Republike Srpske, pojašnjava se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o izradi zoning plana područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“, po hitnom postupku.

Zoning plan donosi se za planski period od deset godina i njime se obuhvata područje na teritoriji grada Trebinje površine oko 1.234 hektara koje zahvata šire područje naselja Hum, Taleža i Cerovac.

Donošenje ove odluke po hitnom postupku je potrebno da bi na vrijeme bili stvoreni preduslovi za blagovremenu realizaciju jednog ovako složenog projekta izgradnje aerodroma, odnosno kako bi se što prije izradio i usvojio planski dokument, te time spriječilo pomjeranja postavljenih rokova za realizaciju.