Studenti he trebinje 1.jpg

Studenti završne godine studija na Fakulteta za proizvodnju i menadžment iz Trebinja boravili su proteklih deset dana na stručnoj praksi u Hidoelektrani Trebinje jedan na osnovu ugovora koji je Univerzitet u Istočnom Sarajevu potpisao sa preduzećem „Elektroprivreda Republike Srpske“.

Osim u objektima HET-a, studenti su stručnu praksu obavljali i u objektima Hidroelektrane Dabar, koji su u izgradnji, ali i ostalim preduzećima u sastavu „Elektroprivrede Republike Srpske“.

Generalni direktor Hidroelektrana na Trebišnjici Gordan Mišeljić kaže da je čast sarađivati sa mladim i talentovanim ljudima, te da studenti sa domaćih fakulteta, uz ovu praksu, postaju pravi stručnjaci iz oblasti energetike.

HET dugi niz godina stipendira talentovane studente i obezbijeđuje stručnu praksu, koja je sastavni dio studijskog programa na tehničkim fakultetima. Cilj je da stečeno teoretsko znanje primjene u praksi i ovo je jedan od dobrih primjera saradnje nauke i privrede”, istakao  je Mišeljić.

Rosanda Delić, student na Odsjeku industrijski inženjering i energetika na Fakultetu za proizvodnju i menadžment kazala je, da su se upoznali sa načinom rada, trasfororatorskim dijelom, trafostanicom i načinom upravljanja i da im je znanje koje su stekli u elektrani “zlata vrijedno”.

Na ovaj način akademsko znanje proširili smo sa praktičnim radom i mislim da je to ključni spoj koji će nam zasigurno omogućiti uspjeh u daljem radu“, rekla je ona.

Student Veselin Savović ističe da je u proteklih nekoliko dana naučio dosta toga i upotpunio znanje koje je stekao iz knjiga.

Od velike nam je pomoći što imamo ovu priliku“, rekao je Savović, koji je zahvalio Hidroelektranama na Trebišnjici i Fakultetu.