zoran tegeltija.jpg

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija je izjavio danas da se priprema adekvatna odluka o provjeri diploma zaposlenih u institucijama BiH, s obzirom na to da je nekoliko ranijih pokušaja da se to učini izazvalo dosta nesporazuma sa agencijama koje su zadužene za zaštitu ličnih podataka.

dgovarajući na pitanje poslanika Mirjane Marinković Lepić šta je učinjeno na osnovu njene inicijative da se u roku od 90 dana donese odluka o provjeri validnosti diploma svih zaposlenih u institucijama BiH, Tegeltija je rekao da se pokušava pripremiti odluka koja bi bila prihvatljiva za realizaciju te poslaničke inicijative.

– Vašu inicijativu kao inicijativu svakog od poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH Savjet ministara razmatra na svojim sjednicama i zadužuje određena ministarstva i agencije da pripreme izjašnjenje – rekao je Tegeltija na sjednici Predstavničkog doma BiH.

On je istakao da je na osnovu inicijativa Lepićeve zaduženo Ministarstvo civilnih poslova da u saradnji sa Ministarstvom pravde i drugim nadležnim institucijama analizira i pripremi Savjetu ministara odluku za realizaciju.

Tegeltija je napomenuo da se pokušava doći do odluke koja je prihvatljiva jer iz Agencije za zaštitu ličnih podataka smatraju da način koji podrazumijeva kolektivnu provjeru diploma zaposlenih u institucijama narušava njihovo ljudsko dostojanstvo jer se svi stavljaju pod sumnju.

Citirajući mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka da “dovođenje pod sumnju svih javnih isprava na ovakav način štetno i za javni interes jer se takvim postupkom narušava pravna sigurnost”, Tegeltija je rekao da će se i to mišljenje imati u vidu kada se bude pripremala adekvatna odluka za realizaiciju ove poslaničke inicijative.

Lepićeva smatra da je trebalo u roku od 90 dana da se dostavi odgovor na njenu poslaničku inicijativu, te da takvo mišljenje Agencije nije produktivno jer “onome ko ima validnu diplomu dostojanstvo neće biti narušeno”.