tunel-HE-Dabar.jpg

Probijen je najvažniji dio dovodnog tunela za buduću hidroelektranu "Dabar" koji je glavni kapitalni objekat projekta "Gornji horizonti i HE Dabar", a vrijednost gradnje tunela iznosi više od 120 miliona maraka, rekao je Srni direktor HE "Dabar" Željko Zubac.

Zubac je pojasnio da je probijeno 10,5 kilometara tog dovodnog tunela koji je ukupne dužine 12.200 kilometara i dodao da je preostalo bušenje još 1.700 metara tunela.

"Ono o čemu se sad trenutno radi, to je da je spojena, završena nizvodna dionica tunela duga osam kilometara, i to od pristupnog tunela Straževica nizvodno ka izlazu iz tunela ili vodostanu. Riječ je o izuzetno zahtjevnom i kompleksnom objektu koji je uz loše geološke uslove i negativan uticaj podzemnih voda uspješno završen i bez ijedne povrede na radu, što u kompletu možemo smatrati velikim građevinskim poduhvatom", istakao je Zubac.

On je dodao da je ovo vrlo važan dio ukupnog projekta HE "Dabar", s obzirom da tim tunelom vode Gornjih horizonata treba da se dovedu na hidroelektranu "Dabar", a onda kanalom kroz Dabarsko polje i tunelom između Dabarskog i Fatničkog polja uvedu u sistem "Hidroelektrana na Trebišnjici".

Prema njegovim riječima, sada se ulazi u ključnu fazu izgradnje dovodnog tunela HE "Dabar", koja podrazumijeva izradu betonske obloge, završetak ulazne građevine i vodostana, i dalje gradnju cjevovoda pod pritiskom kako bi voda sa područja Gornjih horizonata ovim tunelom dovedena do HE "Dabar".

Zubac je naveo da su u toku aktivnosti na obezbjeđenju novca za završetak preostalih objekata HE "Dabar", uz obezbjeđenje adekvatnih garancija Vlade Republike Srpske i "Elektroprivrede Republike Srpske".

On je napomenuo da je sa kineskom kompanijom već potpisan ugovor o izgradnji preostalih objekata HE "Dabar", po principu ključ u ruke.

HE "Dabar" sastavni je dio projekta "Gornji horizonti rijeke Trebišnjice", koji predviđa prebacivanje voda iz Gatačkog i Nevesinjskog polja, preko Dabarskog i Fatničkog polja u akumulaciju Bilećkog jezera.

Osim izgradnje HE "Dabar", ovim projektom predviđena je gradnja i HE "Nevesinje" i HE "Bileća".

Direktor HE "Dabar" Željko Zubac rekao je Srni da je ukupna vrijednost izgradnje HE "Dabar" kao dijela projekta "Gornji horizonti rijeke Trebišnjice" oko 650 miliona KM.

On je naveo da su "Hidroelektrane na Trebišnjici" kao osnivač i vlasnik HE "Dabar" do sada u projekat izgradnje uložile više od 120 miliona KM vlastitih sredstava.