Mesa selimovic.jpg

Malo je ljudi koji su tako dobro i tako istinito opisali karakter i osobine naroda sa naših prostora. Osim Iva Andrića, to je svakako bio i pisac Meša Selimović.

Selimović je bio jedan od najboljih poznavalaca likova i karaktera naroda sa Balkana. O nama je pisao, bez zadrške i ustezanja, onako kako nas je vidio, a sve naše vrline i mane zabilježio je potpuno otvoreno.

Prije oko pola vijeka on je dao i svoje mišljenje o ulizicama.

Evo šta je autor remek-dela "Derviš i smrt" i "Tvrđava" zapisao:

"Ulizice – to su za mene najgori ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost".