IMG_20200622_39574.jpg

Predstavnici univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu susreli su se u Trebinju s direktorom "Elektroprivrede RS" Lukom Petrovićem i gradonačelnikom Mirkom Ćurićem, kako bi se dogovorili o otvaranju novih fakultetskih smjerova u Trebinju i razgovarali o naučno-tehničkoj saradnji studenata i profesora s preduzećima "Elektroprivrede RS".

U sjedištu "Elektroprivrede RS" potpisan je i ugovor o saradnji naučnih radnika i studenata s energetskim preduzećima, a na taj način je, kako je rekao Petrović, data šansa naučnim radnicima i studentima da budu značajnije uključeni i pravično nagrađeni za svoj rad.

"Na ovaj se način, simbiozom nauke i privrede, stvaraju najbolji kadrovi koji će razvijati ova dva univerziteta, pa će univerziteti delegirati stotinu svojih svršenih diplomaca ili studenata koji bi se ugovorom o djelu dodatno angažovali u 'Elektroprivredi RS' i za to dobijali pravičnu nadoknadu, što bi bila i osnova za razvoj akademskih radnika, prvenstveno asistenata i docenata ova dva univerziteta", objasnio je Petrović.

On kaže da će, shodno usvojenim kriterijumima, već od naredne školske godine biti angažovano tih 100 ljudi u sistemu EP RS, koji će se tu profilisati u još bolje stručnjake, a istovremeno dati veliki doprinos razvoju i investicijama ove kompanije, koji su sada u najvišem zamahu od njenog osnivanja.

Radoslav Gajanin, rektora Univerziteta u Banjaluci, pojasnio je da će, prema odrednicama ovog sporazuma, šansu za angažman u projektima ovog preduzeća imati i univerzitetski radnici i studenti, koji će tu sticati nabolji vid stručne prakse.

Ovaj će sporazum, prema riječima Darka Đoga, predsjednika Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, konkretno značiti da će se studenti moći osloniti na "Elektroprivredu RS", gdje će se učiti praksi i imati nadu da će tu naći zaposlenje, da ne bi odlazili iz Republike Srpsk