Dns bileca.jpg

Opštinsku odbor DNS- a Bileća obilježio je 20 godina postojanja i rada.

Predsjednik Vaso Radovanović pozdravio je prisutne i istakao da je Demokratski narodni savez ozbiljna politička partija koja bilježi trend rasta i okuplja mlade ljude koji mogu doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice.

Predsjednik Regionalnog odbora DNS, Slavko Dangubić istakao je da je DNS za dvije decenije prošao brojne turbulencije, te da je i pored svega ostao jedinstven i doslijedan svojim idejama.