trebisnjica (2).jpg

Štab za vanredne situacije Grada Trebinja upućuje poziv svim javnim preduzećima, ustanovama, obrazovnim institucijama, školama, vrtićima, privatnim poslovnim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima građana i svim građanima Trebinja da se uključe u akciju uređenja našeg grada.

Akcija uređenja planirana je za četvrtak, 30. april 2020. godine, sa početkom u 7.00 časova.

Planirano je da u akciji učestvuju sva nadležna gradska preduzeća i ustanove.

Građanima će na raspolaganju biti besplatan odvoz prikupljenog otpada od strane Komunalnog preduzeća.

Akcija obuhvata uređenje i čišćenje javnih površina, površina oko škola, stambenih objekata, zgrada, obala i korita rijeke, kao i riječnih kanala, uklanjanje nelegalnih objekata, kao i uređenje drugih neuređenih površina.

Svi zainterosovani za učešće u akciji mogu se obratiti na besplatan poziv 121 u operativni centar Javne ustanove „Ekologija i bezbjednost Trebinje“.

Akcija uređenja grada izvešće se u skladu sa trenutnom higijensko-epidemiološkom situacijom uz poštovanje preporuka Štaba za vanredne situcije Grada Trebinja.