Luka petrovic.jpg

Matično preduzeće Elektroprivrede Republike Srpske /ERS/ imalo je rekordne prihode u 2019. godini od čak 497.000.000 KM koje prati najveća dobit od osnivanja ovog preduzeća od čak 33.000.000 KM, navodi se u finansijskom izvještaju koji je u posjedu portala TrebinjeLive.info.

Ovo su najveći prihodi i najveća dobit ovog preduzeća u sistemu ERS, a samo dobit je, u odnosu na 2018. godinu, veća za čak 31 milion KM.

Generalni direktor ERS-a Luka Petrović rekao je za TrebinjeLive.info da je riječ o veoma uspješnoj godini, iako se zna da tokom cijele prošle godine nije proizveden nijedan megavat električne energije u hidroelektrani "Dubrovnik" u Platu, a da je termoelektrana "Gacko" imala skoro tromjesečni kapitalni remont.

"Osim rekordnih prihoda, smanjeni su i svi troškovi i urađena je konsolidaciji preduzeća, što je bio jedan i od naših glavnih ciljeva. Ukupni rashodi Matičnog preduzeća za 2019. godinu iznose 461.000.000 KM, dok su u 2018. bili 475.000.000 KM", naveo je Petrović.

Petrović je istakao i da u 2020. godini očekuje rekordne prihode, ali i dobit, međutim, pandemija novog virusa korona mogla bi ostaviti značajne posljedice.

"Planirali smo prihode od oko 544.000.000 KM, ali i dobit od 43.000.000 KM. Međutim, za očekivati je da dođe do odstupanja, jer je riječ o ozbiljnoj prijetnji po ne samo našu, nego i svjetsku ekonomiju", kazao je Petrović.

On je najavio da će se eventualni rebalans poslovanja za 2020. godinu raditi nakon analize drugog kvartala poslovanja.

"Ukupna investiciona ulaganja ERS-a za ovu godinu planirana su u iznosu 663.000.000 KM, od toga 370.000.000 KM se odnosi na proizvodna preduzeća, a 73.000.000 KM na distributivna preduzeća", pojasnio je Petrović.

Najznačajni investicioni projekt je izgradnja sistema Gornjih horizonata, odnosno nastavak radova na izgradnji Hidroelektrane "Dabar", za koju je u ovoj godini planirano ulaganje od 177.000.000 KM, dok je za betonsku oblogu tunela "Fatničko polje-akumulacija Bileća" predviđeno 5.600.000 KM, a radiće se i na pripremnim radovima za početak izgradnje solarne elektrane na Zupcima kod Trebinja.