ugip.jpg

U  skladu sa odredbama Statuta udruženja građana i privrede Hercegovine, Odluci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) o proglašenju pandemije virusa korona (Covid 19), donesenim uputstvima od strane Vlade Republike Srpske i jedinica lokalnih samouprava, Upravni odbor udruženja građana i privrede Hercegovine na telefonskoj sjednici održanoj dana 19.03.2020. godine donio je sledeće zaključke:

– Shodno Odluci Vlade Republike Srpske od 16.3.2020. godine o proglašenju vanredne situacije u Republici Srpskoj, a u vezi proglašenja pandemije virusa korona (Covid 19), Upravni odbor udruženja građana i privrede Hercegovine apsolutno podržava opredjeljenje Hercegovačkog kneza Rodoljuba Draškovića za posvećenost radnoj snazi koja je pogođena virusom Covid 19;

– Zadužuju se jedinice lokalnih samouprava Istočne Hercegovine da na adresu udruženja dostave procjenu broja porodica koje su se uslijed pandemije Corona virusa našle u stanju socijalne potrebe i kojima je samim tim neophodna materijalna pomoć. Prilikom pravljenja evidencije voditi računa da se radi o porodicama u urbanim sredinama koji ne obrađuju poljoprivredne površine. Predmetni spiskovi treba elementarno da sadrže: nosioca domaćinstva, kontakt telefon i broj članova domaćinstva;

– Upućuje se stanovništvo Hercegovine da svoje slobodno vrijeme i resurse upotrijebe na obrađivanju raspoloživih poljoprivrednih površina;

– Upućuje se zahtjev jedinicama lokalnih samouprava da porodicama u stanju socijalne potrebe putem javnih poziva obezbjede besplatan sjemenski i sadni materijal za jednogodišnje kulture. Takođe je neophodno sve poljoprivredne površine privesti namjeni i dati na korišćenje gore navedenim kategorijama stanovništva bez naknade u 2020. godini;

– Uvažavajući činjenicu da pojava pandemije virusa korona (Covid 19) utiče na privredna kretanja, apelujemo na sve privrednike da preduzmu neophodne mjere radi zaštite zdravlja radnika, i održavanja procesa rada;

– Imajući u vidu okolnosti u kojima se privreda nalazi upućujemo poziv nadležnim institucijama (Vladi Republike Srpske, Privrednoj komori, Uniji poslodavaca, Savezu opština i grada Istočne Hercegovine…), da pored već donesenih mjera za pomoć privredi , usvoji i dodatni set olakšavajućih mjera za poslovanje privrede u ovim okolnostima;

– Neophodno je uložiti maksimalne napore da traženim mjerama samoizolacije profunkcioniše novi način privređivanja, načina života, prihodovanja, kao i trošenja ličnih i materijalnih sredstava, kako u privredi tako i u okviru porodica;

– Upućujemo zahtjev svim privrednim društvima i pojedincima da shodno novonastaloj situaciji uplate određena novčana sredstva na račun posebnih namjena Udruženja građana i privrede Hercegovine. Predmetna sredstva predstavljaće rezervni fond udruženja, koji će služiti isključivo narodu.

– Budimo jedinstveni u ovoj pošasti koja nas je snašla. Neophodno je sačuvati mir, vjeru, a pregalački narod Hercegovine nikada nije odustao, pa neće ni ovaj put.