sadni krompir.jpg

Agrarni fond Grada Trebinja poziva sve zainteresovane građane sa područja gradskih mjesnih zajednica (Zasad, Hrupjela, Gorica, Centar, Gornje Police, Donje Police, Tini, Ložiona) da se prijave na javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala.

Svi zainteresovani aplikanti potrebno je da ponesu ličnu kartu prilikom popunjavanja formulara.

Javni poziv je otvoren do 20. marta.